Intel Unite 3. x – jak wygenerować plik dziennika w celu rozwiązywania problemów

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000024124

04-12-2019

Użyj następującego polecenia, aby utworzyć plik dziennika podczas rozwiązywania problemów z Intel Unite® koncentratora lub Intel Unite® klienta:

"Intel unitow. exe"/Debug > log_output. txt

Czy istnieje metoda alternatywna?

Utwórz folder na dysku c:\ , aby dziennik mógł być przechowywany w pamięci masowej.

C:\UniteLogs\

Dodaj następujący klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE \software\Intel\Unite\ plik_dziennika (ciąg)

Określ ścieżkę do pliku oraz nazwę plików dziennika na podstawie wartości ciągu:

C:\UniteLogs\logs.txt