Obsługa 4Kn i 512e zaawansowanych formatów dysków z kontrolerami Intel® RAID

Dokumentacja

Kompatybilność

000024132

27-01-2020

Co widzę?
Problemy związane z integracją podczas korzystania z dysków 4Kn lub 512e
 
Co to jest środowisko, w którym występują problemy związane z integracją?
Kontrolery Intel® RAID sprzętu i oprogramowania
 
Jak rozwiązać ten problem
Ponieważ dyski Advanced Format (4Kn (native) i 512e (emulowane)) organizują dane w większych sektorach i większej gęstości pamięci masowej, mogą powstać sytuacje niezgodności. W związku z tym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Po pierwsze, poniżej przedstawiono ogólne wymagania (patrz poniżej), których większość została pobrana z niniejszego poradnika technicznego (TA) 1085-4. Przeczytaj te wymagania, ponieważ musisz je spełnić/rozumieć przed zaawansowaną integracją dysków formatu:

 • Upewnij się, że kontroler pamięci masowej w pełni obsługuje system operacyjny. Aby to sprawdzenie, należy zaznaczyć obsługiwaną listę systemów operacyjnych albo serwerową kartę (Intel® Server Board lub 3 stronyRd ) lub Intel® RAID Controller sprzętu.
 • Upewnij się, że system BIOS i oprogramowanie sprzętowe są aktualizowane na Intel® Server Board lub sprzętu Intel® RAID Controller. Najnowsze strony możesz znaleźć w Centrum pobierania.
 • Nie wolno mieszać zaawansowanych dysków formatu z innymi dyskami, które wykorzystują inną technologię, w tej samej macierzy RAID i w odniesieniu do urządzeń z technologiami wymienialnymi na gorąco.
 • Jeśli zamiarem jest instalacja systemu operacyjnego na dysku lub woluminie RAID za pomocą zaawansowanych dysków formatu, sprawdź, czy [te] mogą się uruchamiać tylko wtedy, gdy system działa w trybie UEFI BIOS. Aby zainstalować tę instalację, należy zapoznać się z kontrolerami Intel® RAID przy użyciu tabeli GPT (GUID Partition Table).
 • Sprawdź, czy Twój model zaawansowanego formatu dysku, który ma być zintegrowany, jest wymieniony jako sprawdzony na obsługiwanych dyskach 4Kn na stronie kontrolery Intel® RAID.
 • Upewnij się, że przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego zostanie przekazany najnowszy sterownik RAID kontrolera. Aby uzyskać najnowszy sterownik RAID, Skorzystaj z naszego Centrum pobierania, który jest oparty na konkretnej, wybranej przez Ciebie kontrolerze pamięci masowej.

Po drugie, a powyższe wymagania zostały zrozumiane/spełnione, następujące trzy możliwe scenariusze integracji i odpowiednie zalecenia:

Scenariusz nr 1: kontroler pamięci masowej jest oparty na sprzęcie.

 1. Zapoznaj się z tabelą 1 wspomnianej wcześniej wartości (wyodrębnionych poniżej zrzutu ekranu) i upewnij się, że Twój model kontrolera RAID jest wymieniony wśród tych, które obsługują format zaawansowany (zobacz odpowiednie tytuły kolumn):
  User-added image

  Zwracają uwagę na każdy przypis.

 2. Sprawdź, czy sprawdzono sprzętową kartę RAID. Aby uzyskać informacje na temat weryfikacji, należy zapoznać się z producentem płyty serwerowej. W przypadku serwerowych płyt głównych Intel® należy zapoznać się ze stroną specyfikacje produktów.

  Jeśli Twój Intel® RAID Controller jest zintegrowanym modułem RAID i Twój konkretny model dysku zaawansowanego formatu nie jest wymieniony na tej stronie, zapoznaj się z odpowiednią listą przetestowanych urządzeń w Intel® Server Board. Aby znaleźć odpowiednią listę przetestowanych urządzeń, zapoznaj się z naszym narzędziem Intel® Server Configurator , a następnie kliknij THOL Builder.

Scenariusz nr 2: kontroler pamięci masowej jest oparty na oprogramowaniu.

 1. Zapoznaj się z całą tabelą 2 tej (wyodrębnioną w poniższym zrzutie ekranu) i upewnij się, że Twój model płyty głównej znajduje się wśród tych, które obsługują format zaawansowany (zobacz odpowiednie tytuły kolumn):

   User-added image
  User-added image
  Zwracają uwagę na każdy przypis.

 2. Jeśli Twój konkretny model dysku zaawansowanego formatu nie jest wymieniony na tej stronie, Sprawdź odpowiednią listę przetestowanych urządzeń Intel® Server Board. Aby znaleźć odpowiednią listę przetestowanych urządzeń, zapoznaj się z naszym narzędziem Intel® Server Configurator , a następnie kliknij THOL Builder.

Scenariusz nr 3: kontroler pamięci masowej jest trybem Advanced Host Controller Interface (AHCI).

Niezależnie od rozmiaru dysku, zainstaluj system operacyjny z włączonym trybem UEFI w systemie BIOS przez dysk GPT.

UwagaIntel® RAID pamięć cache SSD z szybką ścieżką I/O jest zgodna tylko z ustawieniami 512B, a nie z sektorem dysków natywnych 4K lub 4K. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Intel® RAID pamięć cache SSD z szybką ścieżką I/O. * i/O współpracuje z dyskami 512B .