Jak wyeliminować spowolnienie działania serwera PIN

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000024192

14-09-2017

Co jest przyczyną powolnej pracy?
Serwer przedsiębiorstwa zarządza przydzielaniem pinów i wyszukiwaniem pinów w celu łączenia się z pomieszczeniami. Jako funkcja zabezpieczeń, szybkość, z jaką można żądać pinów i pinów zapytań z bazy danych, jest ograniczona przy użyciu wykładniczego algorytmu odwracania. Ten mechanizm cofania śledzi próby oparte na adresie IP i liczbie prób.

Serwery produkcyjne mogą korzystać z modułów równoważenia obciążenia, aby ułatwić zarządzanie obciążeniem i utrzymywanie redundancji w środowisku. Moduły równoważenia obciążenia przekierowują ruch do odpowiednich serwerów internetowych. Serwer sieci Web może pozornie otrzymywać wszystkie żądania z tego samego adresu IP, dzięki czemu algorytmy te są wyzwalane.

Jak rozwiązać ten problem
Baza danych zawiera procedurę przechowywaną (spGetPinBackoffTime), która zwraca obliczony odstęp w sekundach z powrotem na serwer sieci Web. Możesz wyłączyć tę funkcję, aby procedura składowana zawsze zwracała wartość 0. Wyłączenie tej funkcji powoduje wyłączenie algorytmu zabezpieczeń wstecz.

Zapoznaj się z sekcją "Dodatek D. Intel Unite® Solution – module równoważenia obciążenia", aby dowiedzieć się, jak obejść mechanizm odwracania kodu PIN za pomocą modułu równoważenia obciążenia/serwera proxy.

Jeśli jesteś za modułem równoważenia obciążenia, upewnij się, że dbo procedura składowana języka SQL. spGetPinBackoffTime zawsze zwraca wartość 0.

  1. Zmień procedurę przechowywaną dbo. spGetPinBackoffTime. Możesz komentować wszystkie elementy i użyć "Select 0" na końcu.
  2. Wykonaj skrypt.
Jeśli nie znajdujesz się za modułem równoważenia obciążenia, upewnij się, że procedura składowana pozostanie na stronie domyślnej.

stored procedure dbo.spGetPinBackoffTime