Konwertowanie SSD lub SSD danych na instalację systemu Windows * ze starszych wersji na UEFI bez utraty danych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000024558

19-02-2020

Uwaga
 • Przed kontynuowaniem zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych.
 • Łącza dostarczane do narzędzi i witryn innych firm są przeznaczone dla Twojej wygody. Nie poświadczamy oferowanych przez Ciebie treści, produktów lub usług. Nie oferujemy wsparcia dla narzędzi innych firm.

W tym artykule opisano metody konwersji SSD z MBR (Master Boot Record) do struktury partycji GPT (GUID Partition Table). Jeśli w systemie BIOS (Basic Input/Output System) jest ustawiona Starsza opcja rozruchowa, możliwe, że tabela partycji dysku to główny rekord rozruchowy (MBR).

Jeśli dysk jest dyskiem pomocniczym/danych (bez zainstalowanego systemu operacyjnego), możesz użyć aplikacji innych firm, takich jak EaseUS *, aby dokonać konwersji z MBR na GPT.

 1. Potwierdź, że dysk jest MBR lub GPT:
  • Otwórz przystawkę Zarządzanie dyskami, naciskając kombinację kluczy systemu Windows + R wybierz opcję Zarządzanie dyskami. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel z sprawdzanym dyskiem (np. dysk 0, dysk 1 itp.) > właściwości > woluminów.
 2. Jeśli MBR, Konwertuj na GPT:

Jeśli przyspieszasz instalację dysku systemowego (system operacyjny), postępuj zgodnie ze szczegółami poniżej.

W systemie BIOS może być ustawiona Starsza wersja opcji boot:

 • Po uaktualnieniu systemu Windows® 10 ze starszej wersji systemu operacyjnego (OS), takiej jak Windows 7 * lub Windows 8,1 *.
 • Jeśli ostatnio zainstalowano system operacyjny, należy ustawić starszą opcję uruchamiania w systemie BIOS.
 • Jeśli ostatnio zainstalowano system operacyjny i wybrano CSM BIOS, ustawienie starszej opcji uruchamiania w starszej partycji nośnika rozruchowego.

MBR vs. GPT Installation

Niektóre wsparcie mogą zostać utracone z tabelą partycji MBR w systemie Windows 10, takich jak przyspieszenie systemowe z pamięcią Intel® Optane™.

System operacyjny Windows 10 został zastosowany do instalacji za pomocą opcji rozruchu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) oraz wynikowej tabeli partycji GUID (GPT) tabeli partycji dysku.

Jeśli chcesz przekonwertować bieżącą tabelę partycji z MBR na GPT, zalecamy:

 • Bezpieczne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych.
 • Zainstaluj ponownie system operacyjny z obrazu UEFI systemu operacyjnego z włączonym kontrolerem UEFI w systemie BIOS.

W systemie Windows® 10 twórców — aktualizacja x64 (wersja 1703, Kompilacja 10.0.15063) lub nowsza, istnieje możliwość konwersji tabeli partycji z systemu Windows. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi tej opcji.

Uwaga
 • Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych. Jeśli masz drugą stację dysków o wystarczającej pojemności, możesz utworzyć obraz systemu i odzyskać pełną instalację, tak jak przed rozpoczęciem tej procedury.
 • Pobierz te kroki na inny komputer lub wydrukuj je. Niektóre z tych czynności muszą być wykonane, gdy system operacyjny nie jest aktywny.
 • Utwórz kopię zapasową partycji odzyskiwania na urządzeniu USB. Po utworzeniu tego rozruchowego urządzenia do odzyskiwania dysków USB można opcjonalnie zastąpić dyskiem naprawy systemu w opisany poniżej sposób.

Potwierdzanie, że system Windows jest zainstalowany na partycji MBR

 1. Uruchom system Windows.
 2. Otwórz Menedżera dysków. W przypadku systemu Windows 10 naciśnij jednocześnie klucz i X systemu Windows , a następnie kliknij pozycję Menedżer dysków.
 3. Zlokalizuj podstawową partycję rozruchową systemu.
  Locate your primary system boot partition
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk pokazywany jako (dysk x, podstawowy, pojemność, online) po lewej stronie (o ile mówi dysk 0 jako przykład w tym obrazie).
 5. Wybierz polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę woluminy .
 7. W tym miejscu można potwierdzić styl partycji.

Konwertowanie tabeli partycji z MBR na GPT przy użyciu MBR2GPT. exe

Wymagania:

 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców x64 (wersja 1703, Kompilacja 10.0.15063) lub nowsza.
 • Komputer zdolny do rozruchu z interfejsem UEFI. W konfiguracji systemu BIOS powinny być widoczne opcje uruchamiania komputera z interfejsem UEFI. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać Pomoc techniczną.

Instrukcje:

 1. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora.
 2. Wydaj następujące polecenie: mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS.
 3. Zamknij i uruchom system BIOS.
 4. Zmień ustawienia w tryb UEFI.

Alternatywnie, to polecenie można uruchomić w środowisku odzyskiwania:

 1. Uruchom program, uruchamiając konsolę wiersza polecenia systemu Windows:
  • Naciśnij równocześnie klucz Windows i i , aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia.
  • Wybierz opcję uaktualnij &Amp; zabezpieczenia.
  • Wybierz opcję odzyskiwanie.
  • Wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz w obszarze Uruchamianie zaawansowane.
  • Wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
  • Wybierz Opcje zaawansowane.
  • Wybierz wiersz polecenia.
  • Może on monitować o wybranie konta użytkownika i wpisanie hasła.
 2. Polecenie Convert problemu: mbr2gpt.exe /convert.
 3. Uruchom ponownie komputer i uruchom system BIOS w systemie UEFI.
 4. Zmień ustawienie systemu BIOS ze starszych wersji na tryb UEFI.

Jak konwertować z MBR na GPT w trakcie instalacji systemu Windows 10

Można go użyć w przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie: "nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk ma tabelę partycji MBR. W systemach EFI System Windows można instalować tylko na dyskach GPT. "

W przypadku scenariusza: komunikat pojawia się podczas wybierania dysku, który ma być używany jako dysk rozruchowy w trakcie procesu instalacji systemu Windows 10.

Instrukcje zawarte w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft:

 1. Aby otworzyć wiersz polecenia w trakcie instalacji systemu Windows 10, naciśnij kombinację kombinacji SHIFT + F10
 2. Type, polecenie: diskpart (aby otworzyć narzędzie)
 3. Wpisz, polecenie: dysk list (aby pokazać dostępne dyski)
 4. Sprawdź, co to jest Wymagany dysk, który ma być używany jako dysk rozruchowy
 5. Pytaj przy wpisywaniu, polecenie: Wybierz dysk < liczba dysków z kroku 5>
 6. Wpisz polecenie: Clean (ten formatuje dysk i poczekaj na jego zakończenie)
 7. Typ, polecenie: convert GPT (spowoduje to konwersję tabeli partycji i komunikat informujący, że zostanie wyświetlona)
 8. Type, polecenie: zamknąć lub zamknąć wiersz polecenia z znakiem X w prawym górnym rogu
 9. Kliknij przycisk Odśwież i spróbuj ponownie zainstalować system Windows 10 * na dysku docelowym

Uwaga: Tabela GPT to wymóg w przypadku posiadania trybu BIOS i instalacji systemu Windows 10. Po wykonaniu tych kroków zostaną utracone również wszystkie informacje.

MBR (Master Boot Record) i GPT (tabela partycji GUID) to dwa różne sposoby przechowywania informacji na temat partycjonowania dysku. Informacje te obejmują początek partycji, dzięki czemu system operacyjny wie, które sektory należą do każdej partycji, a także, która partycja jest rozruchowa. Dlatego należy wybrać opcję MBR lub GPT przed utworzeniem partycji na dysku.

Tematy pokrewne
Jak zainstalować system Windows® 10 w partycji z tabelą partycji GUID (GPT)
Przy użyciu MBR2GPT. EXE do konwertowania dysku z MBR na dysk GPT