Utworzony wolumin RAID niepokazywany w kolejności rozruchu podczas używania dysków 4kN

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000024675

03-02-2020

Co widzę?

Po utworzeniu woluminu RAID w Intel® RAID Controller za pomocą chipsetu LSI * SAS3108 przy użyciu dysków o rozdzielczości 4K w obu sektorach fizycznych i logicznych wolumin RAID nie jest pokazywany jako rozruchowy w kolejności rozruchu w systemie BIOS płyty głównej.

Dlaczego to widzę?

Kontroler UEFI systemu BIOS na bieżących płytach serwerowych Intel® nie obsługuje pokazywania woluminu rozruchowego zawierającego pełny dysk macierzysty 4K za pośrednictwem tych kontrolerów Intel® RAID, dopóki system operacyjny nie zapisze Menedżera rozruchu w systemie plików w trakcie instalacji systemu operacyjnego opartej na interfejsie UEFI.

Jak mogę obejść ten problem?

Na tych kontrolerach Intel® RAID zalecaną procedurę tworzenia i uruchamiania na woluminie RAID zawierającym tylko dyski z natywną 4K są następujące:

  1. Ustaw płytę główną systemu BIOS na starszą wersję, a nie wymagany tryb UEFI.
  2. Zapisz, uruchom komputer i przejdź do BIOS RAID za pomocą monitu CTRL + R.
  3. Utwórz dysk wirtualny w sposób normalnie, zaznaczając wymagane dyski z natywnym procesorem 4K.
  4. Zapisz, uruchom komputer i przejdź do płyty głównej systemu BIOS.
  5. Zresetuj system BIOS do trybu uruchamiania w interfejsie UEFI.
  6. Zapisz i uruchom ponownie raz.
  7. Nie ma obaw o sprawdzanie karty rozruchowego urządzenia lub kolejności rozruchu w konfiguracji kontrolera UEFI RAID w obszarze sterowania pamięcią ROM w opcji UEFI. Natywny wolumin RAID 4K nie pokazuje się w tym miejscu.
  8. Kontynuuj normalny rozruch na dysku DVD, dysku flash USB lub serwerze PXE. Uruchom instalację systemu operacyjnego w sposób normalny i Dodaj Intel® RAID Controller sterowniki w razie pojawienia się prośby. Podczas pierwszego uruchomienia komputera system operacyjny jest instalowany w zwykły sposób. System operacyjny powinien dodać się do kolejności rozruchu w systemie BIOS płyty głównej. Następnie wolumin RAID zawierający system operacyjny jest dyskiem rozruchowym, tak jak zwykle byłby to normalne.

Aby zapoznać się z listą kontrolerów Intel® RAID, które obsługują dyski z natywnym dyskiem 4K, zobacz temat Technical Advisory ta-1085.

Ta procedura nie jest wymagana dla wszystkich woluminów RAID utworzonych jako pomocnicze woluminy RAID. Możesz użyć konfiguracji woluminu RAID w układzie UEFI w systemie BIOS płyty głównej lub zamiast niej Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2 lub 3.

Jeśli po wykonaniu tej procedury nadal nie można zainstalować systemu operacyjnego na woluminie RAID, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

 

UwagaNależy pamiętać, że jeśli system operacyjny zainstalowany na woluminie RAID opartym na 4K to VMware, ten system operacyjny nie obsługuje dysków 4K. Zapoznaj się z artykułem VMware.