Rozwiązywanie problemów z wykrywaniem Intel® Optane™ pamięci

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000025194

17-02-2022

Podczas włączenia przyspieszenia systemu mogą wystąpić problemy z wykrywaniem modułu w obrębie:

 • aplikacje obsługujące pamięć Intel® Optane™
 • Narzędzia dla systemu Windows® 10 (takie jak Menedżer urządzeń)

 

Uwaga

 

Niektóre typowe objawy opisano poniżej. Przyczyny i zalecane kroki do rozwiązania są wyjaśnione.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Objaw 1: Moduł nie jest wykrywany w systemie Windows* (np. w menedżerze urządzeń w sekcji "Dyski dyskowe") lub w aplikacji pamięci Intel® Optane™. Jest jednak wykrywany w systemie BIOS.

Może to być spowodowane tym, że moduł wciąż zawiera starą ilość danych z wcześniejszego woluminu. W takim przypadku trzeba by to zresetować.

Zalecane kroki do rozwiązania

Opcja 1: Zresetuj urządzenie za pomocą aplikacji zarządzania pamięcią masową i pamięcią Intel® RST lub Intel® Optane™.

 1. Jeśli jest zainstalowana, odinstaluj aplikację Intel® Optane™ Pamięci.
 2. Zainstaluj aplikację Technologia pamięci Intel Rapid "SetupRST" lub aplikację do zarządzania pamięcią masową i pamięcią Intel® Optane™ ze sklepu MS Store*.
 3. Otwórz aplikację.
 4. Wybierz/Podświetl urządzenie i kliknij opcję "Wyczyść metadane".
 5. Ponownie uruchom system.

Opcja 2: Zresetuj urządzenie za pomocą systemu BIOS.

 1. Wprowadź system BIOS.
 2. Zlokalizuj stronę Technologia pamięci Intel® Rapid.
 3. Kliknij moduł pamięci Intel® Optane™.
 4. Wybierz "Resetuj do non-Optane" lub "Deconcatenate" (jeśli wolumin nie został prawidłowo wyłączony).
 5. Możesz wykonać poniższe czynności, aby usunąć wszystkie partycje:
  1. Otwórz Wiersz poleceń (administrator).
  2. Wpisz diskpart i naciśnij klawisz Enter.
  3. Wpisz dysk listy i naciśnij klawisz Enter.
  4. Zapamiętaj numer indeksu dysków modułu pamięci Intel® Optane™.
  5. Wpisz wybierz numer dysku i naciśnij klawisz Enter.
  6. Wpisz wyczyść wszystkie. Po ukończeniu tej aktualizacji nastąpi powrót; uzyskuj pacjent.
Aby ponownie włączyć przyspieszenie, pamiętaj o potwierdzeniu wszystkich ustawień i procedury SYSTEMU BIOS zgodnie z definicją producenta systemu. Tthe Przewodnik instalacji można również odnieść się do tych informacji.
UwagaZmiana trybu SATA lub trybu rozruchowego wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego
Objaw 2: Menedżer urządzeń i zarządzanie dyskami w systemie Windows* wykrywają moduł, ale obsługiwane aplikacje Intel® Optane™ pamięci nie.

Może to być spowodowane nieprawidłowo skonfigurowanym systemem BIOS. Aplikacje Windows mogą wykrywać urządzenia, ponieważ sterownik Microsoft NVMe* został załadowany. Jeśli jednak urządzenie nie jest odpowiednio skonfigurowane (mapowane) do sterowania przez sterownik Intel® RST, oprogramowanie go nie wykryje.

Potwierdź, że remapping jest włączony dla portu PCIe-M.2 zawierającego moduł. Lokalizacja i nazwa tego ustawienia w BIOS-ie mogą się różnić. Sprawdź w instrukcji obsługi systemu odpowiednie pole dla Twojego systemu.

Jeśli ustawienia były poprawne i problem nie został rozwiązany, sprawdź następujące ustawienia w systemie BIOS:

 • Tryb SATA to wybór opcji obsługującej pamięć Intel® Optane™, a nie AHCI.
 • UEFI jest zaznaczona jako opcja rozruchu urządzeń pamięci masowej, csm jest wyłączony.
Jeśli którekolwiek z powyższych ustawień nie było poprawne, wprowadź odpowiednie zmiany i zainstaluj system operacyjny ponownie2.
UwagaZmiana trybu SATA lub trybu rozruchowego wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego

 

Powiązane tematy
Podręcznik instalacji pamięci Intel® Optane™
Oprogramowanie i sterowniki pamięci Intel® Optane™
Rozwiązywanie problemów z wykrywaniem w przypadku pamięci Intel® Optane™ z serii H
Inna pomoc i pomoc techniczna