Rozwiązywanie problemów z wykrywaniem Intel® Optane™ pamięci

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000025194

05-10-2020

Przy włączaniu przyspieszenia systemu mogą wystąpić problemy z wykrywaniem modułu w:

 • Intel® Optane™ aplikacje obsługujące pamięć
 • Narzędzia systemu Windows® 10 (np. Menedżer urządzeń)

Poniżej opisano niektóre typowe symptomy. Objaśniono przyczyny i zalecane kroki, które należy rozwiązać.

Uwaga
 • Aby uzyskać więcej informacji lub konkretne wskazówki, należy zapoznać się z producentem systemu, a następnie wykonać poniższe kroki
 • Przed kontynuowaniem wykonaj kopię zapasową wszystkich danych

 

Objaw 1: Nie wykryto modułu w systemie Windows * (np. w Menedżerze urządzeń pod nagłówkiem "dysk") lub w aplikacji pamięci Intel® Optane™. Ale został wykryty w systemie BIOS

Może to być spowodowane tym, że moduł nadal zawiera stare dane z wcześniejszego woluminu. W takim przypadku trzeba je zresetować.

Zalecane kroki prowadzące do rozstrzygnięcia

Opcja 1: Zresetuj urządzenie za pośrednictwem Intel® RST lub Intel® Optane™ pamięci i aplikacji do zarządzania pamięcią masową

 1. Odinstaluj aplikację pamięci Intel® Optane™, jeśli ją zainstalowano.
 2. Zainstaluj aplikację Intel Rapid Storage Technology "SetupRST" lub aplikację Intel® Optane™ oraz zarządzanie pamięcią masową w programie MS Store*.
 3. Otwórz aplikację.
 4. Wybierz i podświetl urządzenie, a następnie kliknij opcję "Wyczyść metadane".
 5. Uruchom ponownie system.

Opcja 2: Resetowanie urządzenia za pośrednictwem systemu BIOS

 1. Wprowadź system BIOS.
 2. Zlokalizuj Technologia pamięci Intel® Rapid stronę.
 3. Kliknij moduł pamięci Intel® Optane™.
 4. Wybierz opcję "Resetuj do innych-Optane" lub "dezłącz" (jeśli wolumin nie został wyłączony właściwie).
 5. Możesz również wykonać poniższe kroki, aby usunąć wszystkie partycje:
  1. Otwórz okno Wiersz polecenia (Administrator).
  2. Wpisz program DiskPart i naciśnij Enter.
  3. Wpisz Disk list , a następnie naciśnij Enter.
  4. Zwróć uwagę na numer indeksu dysku Intel® Optane™ moduł pamięci.
  5. Wpisz SELECT Disk # i naciśnij Enter.
  6. Wpisz Clean All. Gdy kursor wyjdzie z powrotem; być pacjentem.
Aby ponownie włączyć przyspieszenie, upewnij się, że wszystkie ustawienia i procedurę systemu BIOS zostały określone przez producenta systemu. Tthe Podręcznik instalacji można również odwoływać się do nich.
UwagaZmiana trybu SATA lub trybu uruchamiania wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego
Objaw 2: Menedżer urządzeń Windows * i program Zarządzanie dyskami wykrywają moduł, ale aplikacje obsługiwane przez Intel® Optane™ pamięci nie.

Może to być spowodowane przez niewłaściwie skonfigurowany system BIOS. Aplikacje systemu Windows mogą wykrywać urządzenia po załadowaniu sterownika Microsoft NVMe *. Jeśli jednak urządzenie nie zostało prawidłowo skonfigurowane (zmapowane), aby było kontrolowane przez sterownik Intel® RST, oprogramowanie nie będzie wykrywane.

Potwierdzenie ponownego mapowania jest włączone dla portu PCIe-M. 2, który zawiera moduł. Lokalizacja i nazwa tego ustawienia w systemie BIOS mogą się różnić, ale w instrukcjach użytkownika systemu należy zaewidencjonować odpowiednie pole w danym systemie.

Jeśli ustawienia były poprawne i problem nie został rozwiązany, sprawdź następujące ustawienia w systemie BIOS:

 • Tryb SATA to Intel® Optane™ z włączoną opcją pamięci, a nie AHCI.
 • Interfejs UEFI został wybrany jako opcja rozruchu dla urządzeń pamięci masowej, CSM jest wyłączona.
Jeśli którykolwiek z powyższych ustawień nie jest poprawny, wprowadY odpowiednie zmiany i ponownie zainstaluj system operacyjny2.
UwagaZmiana trybu SATA lub trybu uruchamiania wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego

 

Tematy pokrewne
Przewodnik po instalacji Intel® Optane™ pamięci
Intel® Optane™ oprogramowania i sterowników pamięci
Rozwiązywanie problemów z wykrywaniem z pamięcią Intel® Optane™ serii H
Jak instalować i wykorzystywać Intel® Optane™ pamięć (filmy)
Często zadawane pytania dotyczące Intel® Optane™ pamięci
Inna pomoc i obsługa techniczna