Włączanie trzech niezależnych wyświetlaczy z kontrolerami graficznymi Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000025671

23-07-2020

Możliwe jest jednoczesne włączenie trzech wyświetlaczy na grafikach dla procesorów Intel® drugiej generacji i nowszych. Zobacz następujące łącza, aby uzyskać instrukcje w zależności od wybranej konfiguracji wielomonitorowej:

Jeśli nie masz pewności   , który Kontroler grafiki intel® posiadasz w systemie, możesz zidentyfikować kontroler grafiki® firmy Intel.

UwagaKorzystanie z kart wideo/konwerterów może spowodować nieprawidłowe wykrywanie jednego lub kilku wyświetlaczy podłączonych do komputera.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Konfigurowanie trzech jednoczesnych wyświetlaczy zprocesorami Intel® drugiej generacji i starszymi 
 1. Na pulpicie systemu Windows Naciskaj jednocześnie przyciski Ctrl, Alti F12 , aby otworzyć Panel sterowania dla grafiki Intel®.
 2. Po otwarciu panelu sterowania przejdź do ustawień ekranu. Jeśli zostanie wyświetlony monit z pytaniem o wybór trybu aplikacji, wybierz opcję Tryb zaawansowany, a następnie kliknij polecenie Ok.

  select Advanced Mode

 3. Aby zaznaczyć wiele ekranów, wybierz opcję Wiele wyświetlaczy.

  select Multiple Displays

 4. Ustaw tryb wyświetlania lub tryb pracy na potrzeby klonowania lub rozszerzania pulpitu.
 5. Wybierz aktywne wyświetlacze, wybierając Ustawienia podstawowe, pomocnicze i trzeciego rzędu.
  UwagaAby zobaczyć wszystkie trzy rozwijane menu, muszą być podłączone trzy monitory.
 6. Jeśli włączysz Rozszerzone komputery stacjonarneMożesz rozmieścić wyświetlacze, korzystając z Pozycjonowania Okno. Użyj myszy, aby przenieść ekrany w inne rozmieszczenie:

  Positioning window

 7. Kliknij przycisk apply , aby zapisać zmiany.
 8. Kliknij Ok , aby zamknąć Panel sterowania.

  Click OK
   

 

Tematy pokrewne
Wiele ekranów – często zadawane pytania
Jak otworzyć Intel® Graphics Control Panel