Identyfikator artykułu: 000025925 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 20-05-2022

Bluetooth* nie działa na komputerze Intel® NUC

Środowisko

Bluetooth dla komputerów Intel NUC.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Ten artykuł zawiera kroki rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemów związanych z dostępem do funkcji Bluetooth* na komputerach Intel® NUC.

Opis

Nie można użyć technologii Bluetooth na komputerze Intel® NUC. Urządzenie Bluetooth nie pojawia się w Menedżerze urządzeń.

Rozdzielczość

Jeśli masz problemy z bluetooth, takie jak brak urządzeń Bluetooth lub przerywana łączność, po prostu wyłączenie zasilania i ponowne włączanie urządzenia często rozwiązuje ten problem. Po wykonaniu tej próby wykonaj te inne czynności w celu rozwiązywania problemów, jeśli problem nie ustąpi.
 

KrokSzczegóły
Sprawdź BIOSSprawdzić że Bluetooth jest włączony w BIOS-ie:
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanych urządzeń > > urządzeń wbudowanych.
 3. Zaznacz pole, aby włączyć technologię Bluetooth.
 4. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
Wyłącz i włącz bluetooth ponownieSpróbuj wyłączenie i ponowne włączenie technologii Bluetooth:
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanych urządzeń > > urządzeń wbudowanych.
 3. Zaznacz pole, aby wyłączyć bluetooth.
 4. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
 5. Wyłączenie komputera Intel NUC.
 6. Usuń kabel zasilania z komputera Intel NUC, a następnie podłącz go ponownie .
 7. Włącz ponownie komputer Intel NUC i naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, by ponownie przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 8. Przejdź do zaawansowanych urządzeń > > urządzeń wbudowanych.
 9. Zaznacz pole, aby włączyć technologię Bluetooth.
 10. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
 11. Wyłączenie komputera Intel NUC.
 12. Usuń kabel zasilania z komputera Intel NUC, a następnie podłącz go ponownie .
 13. Włącz ponownie komputer Intel NUC.
Sprawdź sterowniki BluetoothZainstaluj najnowsze sterowniki Bluetooth dostępne w Centrum pobierania dla urządzeń Intel NUC.
Odzyskiwanie systemu BIOSSpróbuj odzyskać system BIOS.
Sprawdź antenyW przypadku komputerów Intel NUC, w których karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w gnieździe płyty głównej:
 1. Otwórz obudowę.
 2. Upewnij się, że anteny są prawidłowo podłączone do karty sieciowej.
 3. Spróbuj ponownie ułożyć kartę sieciową (usuń ją z gniazda i ponownie ją włóż).
 4. Zamknij obudowę.


Jeśli poniższe kroki rozwiązywania problemów nie naprawią tego problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel w celu uzyskania pomocy.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.