Znany problem – wyłączenie trybu Aero w systemie Windows * 7 może spowodować wyświetlenie treści w postaci czarnego ekranu w przypadku korzystania z funkcji obecnej aplikacji

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000026037

22-04-2019

Co widać, gdy komputer kliencki ma system Windows * 7 z wyłączonym trybem Aero?

Podczas korzystania z funkcji obecnej aplikacji może się pojawić czarny ekran treści.

Na który Intel Unite® ma zostać wydana wersja klienta?

W przypadku korzystania Intel Unite® systemu Windows 3.0.41.46 w systemie Windows 7 i przedstawiania do centrum wersji 3.0.41.46 w systemie Windows® 10 x64

Jakie kroki odtwarzają ten problem?

  1. Wyłącz Aero w systemie Windows 7.
  2. Podłącz system Windows (Windows 7) Client 3.0.41.46 do KONCENTRATORa.
  3. Otwórz aplikację, aby zacząć udostępniać.
  4. Kliknij opcję prezentuj aplikację.

Koncentrator pokazuje czarny ekran.

Jak rozwiązać ten problem

Jeśli klient z trybem Aero jest wyłączony, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Włącz tryb Aero.
  • Użyj wirtualnego ekranu w rozszerzonej postaci.
  • Zaprezentuj swój pełen pulpit.