Identyfikator artykułu: 000026285 Typ materiałów: Kompatybilność Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Cooler Choice and Power Usage

Środowisko

Intel® Core™ i7-8700K Processor

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Różnica pomiędzy bardzo dobrą niestandardową chłodzeniem w porównaniu z innym układem chłodzcy.

Opis

Czy istnieją różnice w pobór energii dzięki zastosowaniu bardzo dobrej niestandardowych układów chłodzących w porównaniu z innym układem chłodzcy?

Rozwiazanie

To zależy od specyfikacji coolera. Jeśli układ chłodzący spełnia wymagania procesora, tj. TDP (thermal design power), oznacza to, że nie powinno być różnicy. Jednak uzyskanie niestandardowych układów chłodzących pozwala uzyskać specjalne funkcje, których nie można zapewnić, ponieważ spełnia jedynie minimalne wymagania. Jeśli masz możliwość uzyskania dobrej, niestandardowej układu chłodzującego, jest ona zalecane tak długo, jak długo spełnia ona wymagania procesorów.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.