Statystyka nie jest wyświetlana w module 32 GB dla pamięci Intel® Optane™

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000026308

31-01-2020

UwagaStatystyka nie jest obsługiwana na 16 GB modułach obliczeniowych.

Co widzisz?

W aplikacjach Intel® Optane™ pamięć (karta statystyka) i Intel® Optane™ pamięć i zarządzanie pamięcią (u dołu karty pamięci® Optane Intel) pojawia się komunikat podobny do poniższego. Ten problem pojawia się, nawet jeśli używany moduł ma dysk 32 GB lub więcej.

No statistics available

Dlaczego go widzisz?

Intel® Optane™ pamięci – zadanie optymalizacji woluminu nie zostało jeszcze uruchomione. Jest ona zaplanowana na uruchamianie o godzinie 12:00 codziennie w przypadku optymalizacji pamięci masowej.

Jak rozwiązać ten problem

  • Zaczekaj, aż zadanie pamięci Intel® Optane™ zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem na poziomie 12:00AM, aby zaktualizować statystykę.
  • Jednocześnie uzyskaj dostęp do harmonogramu zadań systemu Windows i ręcznie uruchom zadanie optymalizacji woluminów pamięci Intel® Optane ™ .

Task scheduler