Dlaczego jest widoczna inna wersja sterownika Wi-Fi z moimi kartami z rodziny Intel® Wireless 7265?

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000026395

29-01-2020

Co widzę?

Mogą się pojawić różne wersje sieci Wi-Fi dla kart sieciowych Intel® Wireless 7265. Rodzina kart sieciowych Intel® Wireless 7265 oferuje następujące możliwości:

  • Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
  • Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7265
  • Karta Intel® Wireless-N 7265

Dlaczego to widzę?

Karty sieciowe Intel® Wireless 7265 mają dwa różne wersje sprzętu, a każda z nich instaluje inną wersję sterownika Wi-Fi.

Jak rozwiązać ten problem.

Najpierw należy określić, która wersja sprzętu Intel® Wireless 7265 adapter Family używa jednej z poniższych metod.

Opcja 1: automatyczne wykrywanie identyfikacjiMożesz automatycznie zidentyfikować sprzętową wersję adaptera Intel® Wireless 7265 i zaktualizować sterowniki, korzystając zAsystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel® (Intel® DSA). Jest to najłatwiejsza metoda.

User-added image

Opcja druga: Identyfikacja ręczna

Wersję tej karty można zidentyfikować za pomocą karty szczegóły w Menedżerze urządzeń.
Na karcie szczegóły wybierz ciąg identyfikatory sprzętu (1) w polu właściwości.
Parametr REVID (2) reprezentuje poprawkę sprzętową.
Te REVIDs wskazują wersję sprzętową produktu C:

  • REV_3B
  • REV_43
  • REV_48
  • REV_50

Inne REVIDs wskazują wersję sprzętową wersji SKU.

Hardware revision D sku

Po określeniu, którą wersję sprzętu posiadasz, Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zidentyfikować odpowiednie wersje sterowników Wi-Fi dla karty Intel® Wireless 7265:

KartyWindows® 10Windows 7 */8.1 *
Intel® Wireless 7265 Family Rev C SKU18.33. x. x
Rodzina procesorów Intel® Wireless 7265 Family Rev D19.51. x. x19.10. x. x
UwagaWszystkie trzy sterowniki znajdują się w najnowszej Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless 20. x. Instalator automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik Wi-Fi dla adaptera z rodziny Intel Wireless 7265.

Prawne

Ten dokument nie przyznaje żadnej licencji (wprost ani dorozumianej, przez estoppel ani w inny sposób) żadnej z praw własności intelektualnej firmy Intel.  Firma Intel nie udziela żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej gwarancji, w tym — bez ograniczeń — dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw ani żadnej gwarancji wynikającej w trakcie realizacji zadań, przebiegu sprzedaży lub użytkowania w handlu. Żaden system komputerowy nie może być zabezpieczony całkowicie bezpieczny. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą systemu lub Dowiedz się więcej pod adresem intel.com.  Wszystkie informacje podane tutaj mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel i logo Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. * Inne nazwy i marki mogą być zażądane jako własność innych

© 2017 Intel Corporation.