Numery telefonów pomocy technicznej dla modułów i dysków Intel® Solid State Drives

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000026429

12-08-2021

W przypadku dysków Intel® Solid State Drives i modułów, usługi gwarancyjne lub wsparcie techniczne, wykorzystaj te zasoby w zależności od lokalizacji:

W zależności od produktu inne opcje pomocy (czat, społeczności, media społecznościowe) są dostępne w kontaktach z działem pomocy technicznej.