Certyfikat ENERGY STAR® dla produktów Intel® NUC

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000026466

13-01-2021

Certyfikowane® ENERGY STAR oszczędzają pieniądze.

Energy Star icon

Twój komputer Intel® NUC został skonfigurowany domyślnie pod celu zużycia mniejszej energii, co oznacza, że oszczędzasz pieniądze i pomagasz chronić środowisko poprzez zakup tego produktu.

Dla zachowania zgodności z normą ENERGY STAR wybrano domyślne ustawienia zarządzania energią w tym systemie®. Ponadto program ENERGY STAR® zaleca te ustawienia w celu uzyskania optymalnej oszczędności energii. Więcej informacji na temat ENERGY STAR® znajdziesz na stronie internetowej ENERGY STAR® aby dowiedzieć się, jak produkty ENERGY STAR® są lepsze dla środowiska i oszczędzają pieniądze.

System Windows® 10 użytkowników

Aby wyświetlić bieżące ustawienia zarządzania energią, kliknij przycisk START. Wpisz Zarządzanie energią,a następnie naciśnij klawisz .

Ustawienia domyślne na nowym komputerze

W Twoim systemie zastosowano zalecane ustawienia (poniżej).

Ustawienia systemu BIOS

Konfiguracja BIOS otwiera się przez naciśnięcie klawisza F2 podczas uruchamiania. Jeśli korzystasz z tego systemu w domu, zmiana ustawień systemu BIOS jest mało prawdopodobna.

  • Wykrywanie i szybkość wentylatora procesora – ustawienie na wartość automatyczną.
  • Po awarii zasilania – komputer wyłącza się, naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić komputer.
  • Wskaźnik stanu S3 ― kontrolka zasilania z przodu systemu zacznie migać wł./wył. (Jest to tryb uśpienia).
  • Wake-on-LAN S4/S5 ― system zasili system do normalnego rozruchu. (Jest to dla działów IT).)

Ustawienia systemu operacyjnego (Windows® 10)

  • Tryb uśpienia wyświetlacza – 10 minut (monitor zgasnie)
  • Tryb wyłączenia dysku twardego – 20 minut
  • Tryb uśpienia systemu — uśpienie hybrydowe w ciągu 30 minut nieaktywności użytkownika

Aby przebudzić komputer

  • Aby wybudzić komputer z trybu uśpienia wyświetlacza lub wyłączenia zasilania dysku twardego: przesuń mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
  • Aby wybudzić komputer z trybu uśpienia systemu: naciśnij przycisk migania zasilania chwilowo, a następnie puścić. Pozwól systemowi na przebudzenie się przez 30 sekund.
Powiązany temat
Wskaźnik informacji regulacyjnych dla firmy Intel® NUC