Intel-SA-00104 dla modułu Trusted Platform Module (TPM) Infineon*

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000026516

27-08-2021

W odpowiedzi na najnowsze poradnik bezpieczeństwa firmy Intel, INTEL-SA-00104 dotyczące luki w zabezpieczeniach modułu Trusted Platform Module (TPM) Infineon*:

  • Oprogramowanie sprzętowe TPM w niektórych wersjach produktów Intel® NUC można zaktualizować, aby rozwiązać ten problem.
  • Innych wersji nie można zaktualizować i należy je wymienić w ramach gwarancji. Jeśli posiadasz jedną z tych wersji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Tabele pokazują modele i wersje produktów Intel NUC, których dotyczy problem. Jeśli numer SA® SA lub AA# Twojego komputera Intel® NUC nie jest wymieniony w tabelach, ta luka nie jest na nie wpływa. Aby znaleźć numer SA lub numer AA Twojego zestawu lub płyty, zobacz Zidentyfikuj swój komputer Intel® NUC.

Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, NUC7i5DNKE i Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
ModeluWersje wymagające aktualizacji oprogramowania sprzętowego TPMInstrukcje
NUC7i5DNHESA #
J71739-502
J57828-502
J57828-503
Zaktualizuj system BIOS do wersji 0050 lub nowszej
NUC7i5DNKESA #
J72865-502
J72865-503
J72377-xxx
NUC7i5DNBEAA #
J57626-502
J57626-503
Zestaw Intel® NUC NUC5i5MYHEoraz płyta® NUC NUC5i5MYBE
ModeluWersje, które muszą być
wymienione w ramach gwarancji
Wersje wymagające aktualizacji oprogramowania sprzętowego TPM
NUC5i5MYHESA #
H47796-202
H47796-203
H47796-204
SA #
H47796-205
H47796-206
H47796-207
H47796-208
NUC5i5MYBEAA #
H47797-202
H47797-203
H47797-204
AA #
H47797-205
H47797-206
H47797-207
H47797-208
Zestaw Intel® NUC NUC5i3MYHE ipłyta® NUC NUC5i3MYBE
ModeluWersje wymagające aktualizacji oprogramowania sprzętowego TPM
NUC5i3MYHESA #
H52433-202
H52433-203
H52433-204
H52433-205
H52433-206
H52433-207
NUC5i3MYBEAA #
H47781-202
H47781-203
H47781-204
H47781-205
H47781-206
H47781-207