Identyfikator artykułu: 000026812 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-02-2022

Błąd: błąd podczas analizy pliku cfg podczas aktualizacji systemu BIOS przez OFU

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Problem podczas próby aktualizacji systemu BIOS za pomocą narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Opis

Problem podczas próby aktualizacji systemu BIOS za pomocą narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Rozdzielczość
  1. Uzyskaj dostęp do biosu i upewnij się, że bmc watch dog jest wyłączony, ponieważ może to spowodować konflikt ze sterownikiem OpenIPMI.
  2. Jeśli BMC Watch Dog wyłączy się, sprawdź, czy najnowsza wersja systemu BIOS została zainstalowana.
  3. Jeśli wersja systemu BIOS nie jest najnowsza, zalecamy aktualizację systemu BIOS, a następnie uruchom tę aktualizację ponownie.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.