Identyfikator artykułu: 000027232 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) w systemie Windows 10® się awarii

Środowisko

System operacyjny

windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje rozwiązywania problemów dla komunikatu o błędzie: Intel® Rapid Storage Technology usługa nie działa.

Opis

Co zrobić, jeśli "... usługa nie działa", wyskoczy Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) powiązany komunikat? Czy muszę ponownie zainstalować sterownik?

Rozdzielczość

Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu:

Rozwiązanie pierwsze — zresetuj usługę Intel® RST uruchamiania

  1. Naciśnij klawisz Windows + R, by otworzyć pole Uruchom na klawiaturze. Następnie wpisz services.msc w polu i naciśnij klawisz Enter.
  2. W nowym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy na Intel® Rapid Storage Technology. Wybierz Właściwości.
  3. Wybierz zakładkę Ogólne. Następnie ustaw opcję Rodzaj rozruchu jako Automatyczny i kliknij OK, aby zapisać ustawienie.


Rozwiązanie drugie — zaktualizuj sterownik Intel® RST danych.

Część 1: Odinstalowanie aktualnego sterownika Intel® RST danych

  1. Naciśnij klawisz Windows + X.
  2. Wybierz Menedżer urządzeń.
  3. Znajdź i rozwiń katalog dysków.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Intel® Rapid Storage Technology i wybierz Odinstaluj urządzenie.

Uwaga

Jeśli podczas próby odinstalowania wyświetlany jest komunikat o błędzie, sprawdź, czy wszystkie Intel® RST zostały zatrzymane, zanim spróbuj ponownie. IAStorUI.exe, IAStorIcon.exe, IAStorDataMgrSvc.exe, iaStorA.sys, dotyczą usługi monitorowania Intel® RST.

 

Część 2: Instalacja nowego Intel® RST sterownika

Uwaga

Jeśli korzystasz z systemu producenta oryginalnego sprzętu, takiego jak laptop lub wstępnie zbudowany komputer, pobierz najnowszy sterownik RST dla systemu ze strony internetowej producenta oryginalnego sprzętu.
Producenci systemów regularnie przystosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby dotyczące ich konkretnych konstrukcji systemu; korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel nie jest zalecane.

  1. Przejdź do Centrum pobierania firmy Intel i pobierz najnowszą Intel® RST wersji.
  2. Na następującej otwartej stronie znajdź i kliknij SetupRST.exe.
  3. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik .exe, aby zainstalować sterownik.

Informacje o produktach i wydajności

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.