Identyfikator artykułu: 000027232 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-05-2023

awaria systemu Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) w systemie Windows® 10

Środowisko

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Czynności związane z rozwiązywaniem problemów z komunikatem o błędzie: usługa Technologia pamięci Intel® Rapid nie jest uruchomiona.

Opis

Wyskakuje wiadomość: "... usługa nie jest uruchomiona", Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST)

Rozwiazanie

Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu:

Pierwsze rozwiązanie — zresetuj usługę Intel® RST uruchamiania

  1. Na klawiaturze naciśnij klawisze Windows + R , aby otworzyć pole Uruchom . Następnie wpisz services.msc w pole i naciśnij klawisz Enter.
  2. W nowym oknie znajdź i kliknij prawym przyciskiem Technologia pamięci Intel® Rapid. Wybierz Właściwości.
  3. Wybierz zakładkę Ogólne . Następnie ustaw typ uruchamiania jako automatyczny i kliknij OK , by zapisać to ustawienie.


Rozwiązanie drugie — zaktualizuj sterownik Intel® RST.

Część 1: Odinstalowanie aktualnego sterownika Intel® RST

  1. Naciśnij klawisze Windows + X .
  2. Wybierz Menedżer urządzeń.
  3. Znajdź i rozwiń katalog dysków.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Technologia pamięci Intel® Rapid i wybierz Odinstaluj urządzenie.

Uwaga

Jeśli podczas próby odinstalowania pojawi się błąd, sprawdź, czy wszystkie usługi Intel® RST zostały zatrzymane przed ponowną próbą. IAStorUI.exe, IAStorIcon.exe, IAStorDataMgrSvc.exe, iaStorA.sys, odnoszą się do usługi monitora Intel® RST.

Część 2: Instalacja nowego sterownika Intel® RST

Uwaga

Jeśli korzystasz z systemu producenta oryginalnego sprzętu (OEM), takiego jak laptop lub wstępnie wbudowany komputer, pobierz najnowszy sterownik RST dla systemu ze strony internetowej producenta oryginalnego sprzętu.
Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki Intel®, aby spełnić potrzeby ich konkretnego projektu systemu, więc nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika Intel®

  1. Przejdź do Centrum pobierania firmy Intel i pobierz najnowszą wersję Intel® RST.
  2. Na poniższej otwartej stronie znajdź i kliknij SetupRST.exe.
  3. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik .exe, by zainstalować sterownik.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.