Identyfikator artykułu: 000027331 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 13-01-2023

Termiczna wycieczka procesora pokazana w dzienniku zdarzeń systemu (THEOI)

Środowisko

Bezpośrednio do montażu w szafie serwerowej

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Objaśnienie kroków rozwiązywania problemów podczas rozwiązywania problemów w dzienniku zdarzeń "Processor Thermal Trip"

Opis

Węzeł uruchamia się niespodziewanie ponownie i WIOŚ pokazuje termiczną podróż procesora:

{{{
1 | 02/21/2018 | 09:57:27 | Event Logging Disabled SEL | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 02/22/2018 | 10:36:33 | Processor Status | Thermal Trip | Asserted
3 | 02/22/2018 | 10:36:55 | Processor Status | Thermal Trip | Deasserted
}}}

Rozwiazanie

Zdarzenie "Thermal Trip" procesora początkowo oznacza, że procesor zrobiło się tak gorąco, że jego ochrona przed nadmierną temperaturą została uruchomiona, a system został wyłączony, aby zapobiec uszkodzeniom (qtd. na stronie# 49 podręcznika rozwiązywania problemów dzienników zdarzeń systemowych (KUS)

Jeśli to było jednorazowe wydarzenie; jeśli wentylatory działają obecnie prawidłowo, a temperatura jest normalna, należy postępować z czyszczeniem dziennika zdarzeń systemu i wykonać test obciążeń w tym systemie. W innym przypadku prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Intel w celu uzyskania analizy dzienników zdarzeń.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.