System pamięci masowej Intel® Storage Guide, Podręcznik Instalatora i usługi RAF1000JSP

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000027982

10-05-2018

System pamięci masowej Intel® RAF1000JSP

Przewodnik po serwisie jest napisany dla pracowników systemów odpowiedzialnych za Rozwiązywanie problemów, u pgrading i pracowników serwisowych odpowiedzialnych za konfigurację, aktualizację i naprawę systemu.

Ten dokument jest podzielony na dwie główne sekcje. Pierwszy początek w rozdziale 2 oraz szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania nowego systemu do wykorzystania i przyszłego utrzymania. Zawiera on wskazówki dotyczące identyfikacji składników systemu i narzędzi programowych. Zawiera także diagramy referencyjne, które służą do identyfikowania wszystkich kluczowych funkcji fizycznych systemu. Druga sekcja, zawarta w rozdziale 3 dokumentu, koncentruje się na usługach systemowych. Dostarcza szczegółowych instrukcji dotyczących wymiany komponentów poprzez uszkodzenie procedur w dwóch częściach: usunięcie uszkodzonego składnika i instalacja nowego składnika.

                                                                        icon