Przyspieszenie wtórny/dysk danych z Intel® Optane™ pamięci

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000027987

27-01-2021

Dyski można połączyć z Intel® Optane™, za pomocą sterownika i oprogramowania Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST), aby zwiększyć czas reakcji systemu. Przyspieszany dysk może zawierać system operacyjny (zwany też napędem systemowym) lub zawierać wyłącznie dane (zwane też wtórnym lub napędem danych).

Podczas przyspieszania dysku danych należy pamiętać o następujących kwestiach:

Pełne wymagania systemowe i szczegóły konfiguracji można znaleźć w Podręczniku użytkownika i instalacji pamięci Intel® Optane™ m.

Przy wyborze dysku do przyspieszenia aplikacja dodaje tag System na końcu nazwy dysku, by oznaczać aktualnie używany dysk systemowy.

Uwaga

Następujące konfiguracje są nieobsługiwane; wyniki nie mogą być zagwarantowane:

  1. Jeden dysk z wieloma systemami operacyjnymi
  2. Systemy podwójnego rozruchu systemu operacyjnego (wiele dysków pamięci masowej, z których każdy zawiera system operacyjny)
  3. Dyski zewnętrzne (np. podłączone do systemu za pośrednictwem USB)

 

Intel® Optane™ Memory application