Identyfikator artykułu: 000028109 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 15-03-2022

Jak sprawdzić wersję sterownika Intel® NVMe* w Menedżerze urządzeń

Środowisko

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje dotyczące znalezienia wersji sterownika Intel® NVMe* zainstalowanej w systemie

Opis

Po zainstalowaniu sterownika na dysku SSD Intel® NVMe* stara wersja jest wyświetlana w Menedżerze urządzeń.

Rozdzielczość

Po instalacji sterownika Intel NVMe ogólny sterownik Firmy Microsoft® może nadal być widoczny pod właściwościami Twojego dysku w Menedżerze urządzeń. Aby sprawdzić rzeczywisty sterownik NVMe zainstalowany w Twoim systemie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Menedżer urządzeń.
    1. Wpisz klawisz Windows + x.
    2. Wybierz opcję Menedżer urządzeń .
  2. Kliknij rozwijane kontrolery pamięci masowej . Lista sterowników zostanie wyświetlona.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy I Wybierz Właściwości aby zobaczyć dokładną wersję sterownika.
    1. Wybierz zakładkę Sterownik w wyskakującym okienku.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.