Identyfikator artykułu: 000028256 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-07-2021

Karta Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY ma czerwonym lub żółtym wykrzyknikiem i zmienia się na 82579LM

Środowisko

System operacyjny: Windows® 10 z bieżącymi aktualizacjami

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Jak zainstalować poprawkę narzędzia aktualizacji NVM podczas wystąpienia błędu z kodem 10 systemu Windows*?

Opis

Następujący problem występuje, gdy połączenie sieciowe Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY nieprawidłowo zgłasza identyfikator urządzenia jako kontroler sieciowy Intel® 82579LM Gigabit Ethernet podczas pracy, w wyniku czego błąd z kodem 10 systemu Windows* i utrata łączności sieciowej.

Rozwiazanie

Upewnij się, że w tym znanym problemie zainstalujesz poprawkę narzędzia aktualizacji NVM.
Możesz znaleźć instrukcje pobierania i narzędzie w narzędziu NVM Update Utility dla połączeń sieciowych Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY.

UwagaJeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z producentem komputera, aby potwierdzić, czy zalecane jest wyłączenie automatycznych aktualizacji sterowników.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.