Identyfikator artykułu: 000028316 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Intel® Optane™ nie rozpoznano na Intel® NUC Kit NUC7i5BNH po® windows 10.

Środowisko

Intel® NUC Kit NUC7i5BNHWindows® 10

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Intel® Optane™ wykryty po ponownej instalacji systemu operacyjnego, dekonkatenacja modułu naprawiła ten problem.

Opis
  • Intel® Optane™ wykryty po przeinstalowanie systemu operacyjnego
  • Moduł nie został wykryty w Intel® Optane™ oprogramowania.
Rozwiazanie

Dekonkatować moduł poprzez następujące kroki:

  1. Przejdź do Devices\SATA\Chipset SATA Mode i upewnij się, że jest on ustawiony na Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Premium Intel® Optane™ system acceleration.
  2. Po zmianie trybu kontrolera SATA przejdź do Devices\Add-in (Moje dodatkowe rozwiązanie\Intel® Rapid Storage Technology i wybierz opcję konfiguracji.
  3. Wybierz opcję Intel® Optane™ i powinna zostać wyświetlony przycisk "Resetuj do non-Intel® Optane™", kliknij opcję i usuń stare informacje.
  4. Uruchom ponownie system i spróbuj ponownie włączyć moduł.
Dodatkowe informacje

Zainstaluj ponownie system Windows® 10 bez wyłączania Intel® Optane™ pamięci z poziomu Intel® Optane™ oprogramowania.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

Pamięć Intel® Optane™ z serii M15

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.