Identyfikator artykułu: 000028595 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Rozwiązywanie konfliktów między Intel Unite® a przeglądarką Microsoft Edge po instalacji RS4

Środowisko

Intel Unite aplikacji Windows 10 Przeglądarka Microsoft Edge

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje rozwiązywania konfliktów między Intel Unite a przeglądarką Microsoft Edge po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 RS4.

Opis

W przypadku systemu klienckiego Intel Unite® aplikacji, po zainstalowaniu aktualizacji Windows® 10 RS4, przeglądarka Microsoft* Edge nie będzie działać.

Rozwiazanie
Dodatkowe informacje

Po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 RS4, występuje konflikt między sterownikiem wyświetlania rozszerzonego używanym w kliencie Intel Unite a przeglądarką Microsoft Edge. Zaktualizowany sterownik rozstrzygnie konflikt.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.