TA-1134: nie można uruchomić myszy zdalnego klawiatury wideo (KVM) i połączenia szeregowego over LAN (SOL) z powodu wygaśnięcia certyfikatu języka JAVA

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000028646

24-05-2018

TA-1134: nie można uruchomić myszy zdalnego klawiatury wideo (KVM) i połączenia szeregowego over LAN (SOL) z powodu wygaśnięcia certyfikatu JAVA (PDF) PDF icon
Firmy Intel otrzymały niektóre raporty od klientów zdalnych KVM i SOLe problemy z uruchamianiem za pośrednictwem osadzonego serwera sieci Web (EWS) na zidentyfikowanych produktach, których dotyczy problem. Symptomem jest błąd języka Java wskazujący, że aplikacja nie może zostać uruchomiona, ponieważ certyfikat podpisywania w oprogramowaniu sprzętowym kontrolera zarządzania płytą główną (BMC) 1.43.660 a4315 lub starszą wersją wygasła do 2018 kwietnia.

Certyfikat używany do podpisywania aplikacji Java w oprogramowaniu sprzętowym BMC 1.43.660 a4315 lub starszej wersji był wygasły do 2018 kwietnia. Narzędzia Intel Code Sign (ECSS) tworzą ten certyfikat. Te narzędzia mają problem z procesem podpisywania i nie utworzyły oczekiwanego certyfikatu z wystarczającą ilością przedziału czasowego. Jeśli ten certyfikat jest używany przez oprogramowanie sprzętowe BMC 1.43.660 a4315 lub starsza wersja tego certyfikatu, nie można uruchomić zdalnego przełącznika KVM lub SOL po kwietnia 2018.

Rozmiar: 165 KB
Data: maj 2018

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.