Jak wykonać rozszerzenie wydajności online (OCE) przy użyciu narzędzia Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 dla kontrolerów Intel® RAID sprzętowych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000028699

02-10-2020

W Intel® RAID Controller RS3DC080 oprogramowania firmware w wersji 4.680.00-8292 możesz znaleźć zgodne produkty na tej stronie ze specyfikacjami produktów.

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby dodać dyski fizyczne do konfiguracji RAID 5 i rozszerzyć pojemność online.

Otwórz oprogramowanie RAID Web Console 3 w preferowanej przeglądarce internetowej i wybierz serwer, na którym znajduje się Intel® RAID Controller.

UwagaJeśli nie ma serwerów, które automatycznie posłużą do pracy, przejdź do kolejnych opcji akcji . Ten warunek zależy od konfiguracji sieci i uprawnień.
 1. Wybierz serwer, który zostanie rozwinięty na RAID 5.
  User-added image

 2. W górnej części strony Wybierz swój kontroler Intel RAID:
  User-added image

 3. Wybierz grupę dysków.

 4. Wybierz dysk wirtualny, aby włączyć opcje.
  User-added image

 5. Z menu po prawej stronie Wybierz polecenie Modyfikuj grupę dysków:
  User-added image

 6. Z rozwijanego menu Wybierz Typ woluminu RAID, który zostanie rozwinięty:
  User-added image

   
  UwagaZostanie wyświetlony monit o wykonanie kopii zapasowej danych, które zdecydowanie zaleca się.

  User-added image
 7. Wybierz Dodaj dyski fizyczne:

  User-added image

 8. Sprawdź dostępne dyski, a następnie kliknij kartę Dodaj dyski fizyczne :
  User-added image

 9. Powinny być widoczne cztery dyski. Kliknij przycisk Zakończ.
  User-added image

 10. Teraz zobaczysz zieloną kartę jako zakończoną:
  User-added image

 11. Kliknij przycisk Zamknij , aby powrócić do głównego pulpitu nawigacyjnego.
  User-added image

 12. Na głównym pulpicie nawigacyjnym powinna teraz być widoczna rekonstrukcja RAID, uruchomiona jako proces w tle. Nowo dodany dysk phycial pojawi się pod dyskiem wirtualnym po ukończeniu rekonstrukcji. Ilość czasu potrzebna na konstrukcję zależy od poziomu RAID i rozmiaru dysku wirtualnego.
  example image