Intel Unite 3. x – jak włączyć konsolę debugowania dla wtyczki Skype'a dla firm * dla aplikacji Intel Unite®

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000028799

19-07-2019

Co widzę?

Konsola debugowania wtyczki Skype dla firm * nie zapisuje automatycznie pliku tekstowego i będzie w rzeczywistości pojawiać się poniżej Intel Unite® aplikacji centralnej.

Jak rozwiązać ten problem.

Konieczne będzie dodanie następującego klucza rejestru do komputera piasty.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść urządzenie koncentratora w trybie okienkowym, wykonując następujące czynności:
  1. Utwórz 32-bitową (DWORD), która będzie umożliwiała tryb okienkowy: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\Intel\Unite\WindowedMode
   Następnie kliknij dwukrotnie nowy klucz i zmodyfikuj wartość szesnastkową od 0 do 1.
  2. Zlokalizuj plik CFCLyncPluginConfig. XML w pliku ścieżki instalacji wtyczki koncentratora:
    location screenshot
  3. Dodaj ten wiersz, aby włączyć tryb debugowania:
   < Debug > true
   Należy pamiętać, że w tej linii rozróżniana jest wielkość liter:
   Debug location
 2. Uruchom koncentrator Intel Unite®. Powinno być widoczne inne okno otwierające się w tym samym czasie, które będzie wyglądać następująco:

example screenshot

 1. W koncentratorze Rozmieść S4B sesję w normalny sposób. Gdy wszyscy uczestnicy pracują w sesji, możesz skopiować i wkleić całą zawartość z okna debugowania.