Identyfikator artykułu: 000028940 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 19-07-2021

Nie można uruchomić systemu na urządzeniu USB w celu zainstalowania systemu Windows* Server 2016.

Środowisko

WindowsServer2016

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Intel® Server Board S1200SP BIOS aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji 03.01.0038 poprawi ten problem z zawieszeniem serwera z podłączaną pendrive'em USB. Zawiera metody obejścia wcześniejszych wersji systemu BIOS.

Opis

Serwer nie uruchamia się z żadnego pendrive'a Universal Serial Bus (USB) z instalatorem systemu Windows* Server 2016. Po prostu się zatrzyma, migając w lewym górnym rogu. Skonfigurowane są określone ustawienia systemu BIOS.

Rozwiazanie

Upewnij się, że BIOS/oprogramowanie sprzętowe płyty głównej ma co najmniej wersję R0038.

W przypadku poprzednich wersji oprogramowania sprzętowego rozwiązaniem jest upewnij się, że opcja cichego rozruchu w BIOS-ie jest włączona:

  1. Naciśnij klawisz F2, gdy system POST wejdzie do systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu głównego.
  3. Włącz opcję Cichego rozruchu.
  4. Zapisz i zakończ.
Dodatkowe informacje

Tryb Quiet Boot jest wyłączony w systemie BIOS (Basic Input/Output System).
Tryb rozruchowy jest zoptymalizowany pod kątem EFI.
Opcja ROM karty sieciowej PXE 1GbE jest wyłączona.
Kontroler SATA AHCI Capable jest ustawiony na tryb RAID RAID 2.

Istnieje konflikt między romem z opcją PXE 1GbE i cichym rozruchem. Po ich wyłączeniu system nie może uruchomić się prawidłowo, gdy zainstalowano pendrive USB.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.