Podręcznik rozwiązywania problemów z bezprzewodową Intel® WiGig VR

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000029214

22-07-2021

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Co stanie się, jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego do HDMA nieudana? W przypadku awarii aktualizacji oprogramowania sprzętowego (red. LED w HMDA lub komunikatu o błędzie w narzędziu połączeń), postępuj zgodnie z potencjalnymi rozdzielczościami opisanymi poniżej. Jeśli nie zostanie naprawiona o jeden krok, spróbuj wykonać kolejny krok:
 • Upewnij się, że HMDA jest w zasięgu sieci WGA i Intel® Wireless Gigabit (WiGig).
 • Cykl zasilania HMDA.
 • Upewnij się, że narzędzie połączeń jest otwarte. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie rozpocznie się automatycznie, spróbuj połączyć się z nowym urządzeniem.
 • Przywróć domyślnie oprogramowanie sprzętowe. Zlokalizuj przypinanie resetu na HMDA i użyj cienkiego, twardego przewodu (takiego jak spinacz do papieru), by wepchnąć przypinacza. Następnie zwolnij.
 • LED HMDA będzie wyłączona, a po pierwszym zresetowaniu pojawi się jako powolna migająca zielona kontrolka. Gdy kontrolka miga, poproś o połączenie się z nowym urządzeniem w celu uruchomienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Dlaczego czasami widzę niebieski ekran? Kiedy łącze nie może zapewnić odpowiedniej jakości wideo, zobaczysz niebieski ekran na niebie (zamiast bardzo złej jakości i złej jakości wideo). Po kilku sekundach jakość ponownie będzie dobra, a film wznowi działanie lub łącze zostanie odłączone. Może się to zdarzyć, jeśli jesteś prawie poza limitem zasięgu.
Dlaczego widzę nieoczekiwaną utratę lub odłączenie wideo? Jest kilka możliwych powodów:
SpowodowaćRozdzielczość
HMDA nie jest w zasięgu WGA.Upewnij się, że HMDA znajduje się w zasięgu WGA, a WGA ma wyraźny zasięg zasięgu wzroku w pomieszczeniu.
W pobliżu znajduje się kolejna konfiguracja bezprzewodowej rzeczywistości wirtualnej, która może spowodować przerwy w dostępie.Skonfiguruj w pobliżu hmdas tak, aby korzystać z różnych kanałów.
Bateria HMDA jest rozładowana.Naładuj baterię HMDA ponownie.
Narzędzie połączeń zostało zamknięte.Ponownie podłącz narzędzie połączeń HMDA i WGA.
Dlaczego mój komputer nie został automatycznie podłączony do mojej HMDA?Jest kilka możliwych powodów:
SpowodowaćRozdzielczość
Od ostatniego czasu komputer był podłączony do innej karty HMDA.Otwórz narzędzie połączeń i poproś o połączenie się z żądaną HMDA.
Hmda została zresetowana do ustawień fabrycznych.Otwórz narzędzie połączeń i poproś o połączenie się z żądaną HMDA.
Narzędzie połączeń jest zamknięte.Otwórz narzędzie połączeń i sprawdź, czy łącze WiGig zostało automatycznie ponownie połączone.
Bateria HMDA jest rozładowana.Upewnij się, że bateria HMDA jest naładowana.
Dlaczego nie mogę połączyć się z moim HMDA? Jest kilka możliwych powodów:
SpowodowaćRozdzielczość
HMDA nie jest w zasięgu WGAUpewnij się, że HMDA znajduje się w zasięgu WGA, a WGA ma wyraźny zasięg zasięgu wzroku w pomieszczeniu.
Wersja oprogramowania po stronie WGA nie jest zgodna z tą wersją po stronie HMDA, więc aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można dokonać.Przywróć oprogramowanie sprzętowe do wartości fabrycznej, lokalizując przypinanie resetu na HMDA. Użyj cienkiego, jędrnego przewodu (takiego jak spinacz do papieru), a następnie naciśnij przypinany, a następnie zwolnij.
Hmda nie jest w zasilana lub wyemigła bateria.Upewnij się, że bateria HMDA jest naładowana i włączona.
Dlaczego widzę jakość dźwięku lub wideo?Następujące powody mogą doprowadzić do zamrażania dźwięku/wideo:
SpowodowaćRozdzielczość
HMDA i WGA nie są poprawnie skonfigurowane.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi poniżej. Przed podjęciem wszystkich kroków można napotkać rozwiązanie:

Po każdym z poniższych kroków sprawdź, czy jakość wideo się poprawiła:

 • Sprawdź, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe określone przez producenta vr HMD.
 • Otwórz SteamVR i włącz tryb bezpośredni.
  1. Ciągnij SteamVR i kliknij Ustawienia
   User-added image
  2. Kliknij przycisk Programista i włącz tryb bezpośredni.
   User-added image
  3. Naciśnij przycisk Tak, by ponownie uruchomić Steam VR po włączeniu trybu bezpośredniego.
   User-added image
 • Jeśli grasz nie wymaga kamery, spróbuj otworzyć SteamVR i wyłączyć kamerę.
  1. Ciągnij SteamVR i kliknij Ustawienia.
   User-added image
  2. Kliknij Kamera i usuń pole wyboru Włącz kamerę.
   User-added image
  3. Kliknij Uruchom ponownie SteamVR.
   User-added image
Bad WiGig link condition.
 • Upewnij się, że HMDA jest w zasięgu WGA.
 • Upewnij się, że WGA nie jest insercyjna przez jakiekolwiek przedmioty ani jakikolwiek człowiek.
Wiele konfiguracji bezprzewodowej rzeczywistości wirtualnej, które są w pobliżu.Skonfiguruj hmdas tak, aby działały z różnymi kanałami.
Zgłoś ten problem do pomocy technicznej.Jeśli Problem nie został rozwiązany lub nie jest opisany powyżej, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze wsparcie.
UwagaW celu skorzystania z początkowej pomocy technicznej zalecamy skontaktowanie się z producentem hmda.