Identyfikator artykułu: 000029220 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Jak wygląda proces instalacji sterowników sieci LAN w płytach głównych z systemem Microsoft Windows* i Intel® Server?

Środowisko

windowsserver2012r2

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Proces instalacji sterownika dla sterowników Windows Server LAN na płytach głównych firmy Intel do serwerów.

Opis

Ścieżka instalacji dla sterowników Windows Server LAN. Nie ma wyraźnej ścieżki do naśladowania, aby znaleźć instalatora.

Rozwiazanie

Po pobraniu sterowników z DownloadCenternależy wykonać kolejne czynności:
1 - Dekompresja plików i poszukaj tej ścieżki: \\microsoft\PRO1000\Winx64\NDIS62\
2 . W wyżej wymienionej ścieżce znajdziesz DxSetup.exe.  Uruchom ten plik, aby przeprowadzić instalację sterownika.

Instalacja sterownika powinna przebiegać jak zwykle.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.