Rozwiązywanie problemów z wentylatorem dzięki procesorom Intel® w ramce

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000029307

16-10-2020

Komputery są zwykle budowane pod kątem zaakceptowanych przez przemysł płyt głównych, Intel® w przebudowanych procesorach, obudowie i urządzeń peryferyjnych. Procesory są pakowane w pudełka z wentylatorem – bxts13a – i z trzyletnim gwarancją. Niektóre procesory Intel® do komputerów stacjonarnych są dostarczane bez wentylatora bxts13a –. Każda osoba pracująca na komputerze powinna mieć ogólną wiedzę i możliwości obsługi komputera stacjonarnego, integracji i zarządzania termicznego. Zalecenia poniżej pozwalają na wydajniejsze komputery i zmniejszają problemy związane z zarządzaniem termicznymi.

Zarządzanie termiczne

Systemy wykorzystujące procesory Intel® w opakowane wymagają zarządzania termicznego. Pojęcie zarządzania termicznego odnosi się do dwóch głównych elementów:

 • Bxts13a – prawidłowo zainstalowany dla procesora
 • Efektywny dopływ powietrza przez obudowę komputera

Celem zarządzania termicznego jest utrzymywanie procesora na poziomie lub poniżej jego maksymalnej temperatury roboczej.
Właściwe zarządzanie termiczne wydajne transfery ciepła z procesora do powietrza systemowego, które następnie wykonuje odpowietrzenie. Procesory stacjonarne są dostarczane z wentylatorem o wysokiej jakości bxts13a –, aby skutecznie przetransferować ciepło procesora do atmosfery systemu. Producenci systemów są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego systemu przepływu powietrza poprzez wybór odpowiedniej obudowy i składników systemu.
Wentylator procesora służy do ułatwiania przepływu powietrza i jest zwykle używany z bxts13a –. Czasami wentylator może przestać działać w systemie. Sprawdź objawy i porady dotyczące rozwiązywania problemów wymienione poniżej.

Objawy awarii wentylatora

 1. System ciągle przeprowadza ponowny rozruch i nie uruchamia się, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk zasilania w celu ponownego uruchomienia systemu.
 2. Czasami system uruchamia się ponownie lub ulega awarii.
 3. System przestaje uruchamiać się całkowicie.
 4. Temperatura układu (obudowy) jest ogrzewana do gorącej
 5. Wentylator umożliwiający zakłócenia w rozdrobnieniu (przy kręgu wentylatora, separowania na ostro, tak jak Kaseta wentylatora).

Awaria wentylatora

W przypadku awarii wentylatora mogą pomóc następujące porady:

 1. Sprawdź przewód zasilający połączony z wentylatorem i płytą główną. Wentylator procesora może być niepoprawnie zainstalowany.
 2. Spróbuj podłączyć kabel bxts13a – wentylatora do innego nagłówka płyty głównej.
 3. Usunąć pył. Kiedy system jest używany przez długi czas, czasem w stanie suchym i gorącym wentylator może zbierać pył.
 4. Sprawdź, czy wentylator przestanie działać. Wentylatory mają lifespans, które mogą zakończyć się w przypadku dłuższego czasu korzystania z komputera. Słabe wentylatory jakościowe mogą również przestać działać.
 5. Sprawdź, czy wentylator ma narysować powietrze w tym samym kierunku, co cały systemowy przepływ powietrza.
 6. Sprawdź, czy procesor jest właściwie zainstalowany w systemie. Wentylator rozpocznie się, ale wkrótce wyłączy się, powodując zamknięcie systemu w celu ochrony procesorów przed uszkodzeniem ciepła.
 7. Sprawdź punkty aktywne obudowy, które są zupełnie bardziej przegrzane niż reszta powietrza w obudowie. Takie obszary mogą być tworzone przez niewłaściwe pozycjonowanie wentylatora, kart sieciowych, przewodów lub wsporników i podzespołów wydechowych. Mogą one blokować przepływ powietrza w obrębie systemu. Aby uniknąć punktów aktywnych:
 • W razie potrzeby Umieść wentylatory wydechowe.
 • Zamieść ponownie karty o pełnej długości lub użyj kart o połowie długości.
 • Rozesłać i powiązać kable.
 • Zapewnij miejsce na całym procesorze i nad nim.
Temat pokrewny
Objawy i rozwiązywanie problemów z podgrzaniem procesora Intel® w ramce