Identyfikator artykułu: 000029339 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-07-2021

Mój Intel® Core™ nie osiąga maksymalnej częstotliwości Turbo Boost

Środowisko

windows1064bit

Wszystkie procesory Intel® Intel

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Możliwe przyczyny, dla których procesor nie osiąga maksymalnej częstotliwości (turbo częstotliwości).

Opis

Napotkane problemy:

  • Częstotliwość procesora jest niższa od częstotliwości technologii Intel® Turbo Boost wymienionej na stronie Specyfikacja produktu dla procesora.
  • Dlaczego mój system nie podlega kontroli częstotliwości Turbo max? Jak to naprawić?
Rozdzielczość

Procesory przez cały czas nie działają z maksymalną częstotliwością. Procesor automatycznie wybiera najlepszą częstotliwość w zależności od obciążenia roboczego. Jeśli obciążenie pracą jest wysokie i nie ma żadnych ograniczeń fizycznych, procesor może działać z częstotliwością turbo lub w jej pobliżu.

Upewnij się, że:

  1. Upewnij się, że Twój system nie ma ograniczeń fizycznych, które mogą uniemożliwiać procesorowi ograniczenie maksymalnej częstotliwości turbo. Przykładami ograniczeń fizycznych procesora mogą być dostarczanie zasilania i rozwiązanie termiczne.
    • Upewnij się, że Twoje rozwiązanie chłodzenia termicznego procesora jest odpowiednie dla Twojego systemu.
  2. Upewnij się, że System BIOS jest aktualny i /lub zresetuj BIOS do stanu domyślnego.
  3. Upewnij się, że opcja Turbo (jeśli jest dostępna w BIOS-ie) nie jest wyłączona. Ogólnie rzecz biorąc, powinna być ona włączona domyślnie.  Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję Turbo w BIOS-ie, skontaktuj się z producentem płyty głównej/systemu BIOS.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.