Regularne aktualizacje do Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000029386

11-09-2018

Bezpieczeństwo naszych produktów i dane naszych klientów to najwyższy priorytet w odniesieniu do firmy Intel. Aktualizacje zabezpieczeń produktów są okresowo dostarczane poprzez proces skoordynowanego ujawniania informacji.

Aby uprościć proces aktualizacji i poprawić przewidywalności naszych klientów i partnerów, firma Intel rozpoczęła generowanie regularnych aktualizacji dla Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME). Intel CSME był wcześniej określany mianem Intel® Management Engine lub Intel® Server Platform Servicesów. Te aktualizacje łączą się z bieżącymi ulepszeniami w zakresie zabezpieczeń, funkcjonalności i wydajności. Informacje o wersji dla tych aktualizacji będą dostarczane, jeśli są dostępne.

Aktualizacja 2018 września

Ta aktualizacja zawiera poprawki dla usterek zabezpieczeń zidentyfikowanych poniżej. Firma Intel wydała producentom systemu oprogramowanie sprzętowe, które łagodzą problemy. Skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej, aby uzyskać informacje o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego.

Szczegóły tych problemów można znaleźć tutaj:

Lipiec 2018 aktualizacja

Ta aktualizacja zawiera poprawki dla dwóch luk w zabezpieczeniach. Firma Intel wydała producentom systemu oprogramowanie sprzętowe, które łagodzą problemy. Skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej, aby uzyskać informacje o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego.

Szczegóły tych problemów można znaleźć tutaj: