Jak cicho instalację klienta systemu Mac OS Intel Unite® przy użyciu trybu A/V

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000029498

22-04-2019

Aby zapewnić cichą instalację klienta systemu Mac OS Intel Unite® z trybem A/V, Administratorzy IT mogą uruchomić następujące polecenie:

sudo pathToUniteApp/Intel \ Unit. app/Contents/systemu MacOS/Intel \ jednostki – installaudiodriver