Koniec obsługi kart bezprzewodowych z niezgodnymi rozszerzeniami (CCX) firmy Cisco

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000029638

16-10-2020

Ze względu na starszą i bezproblemową wersję programu OpenSSL (0.9.8 e) skompilowaną do składnika Cisco Compatible eXtensions (CCX) (Intel-sa-00188), firma Intel usunęła oprogramowanie CCX z Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20,90 w systemie Microsoft Windows 7 *, 8,1 * i Windows® 10.

Uwaga

Podczas uaktualniania wcześniejszej wersji programu Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do wersji 20,90 lub nowszej, CCX funkcjonalność zostanie usunięta automatycznie, jeśli została wcześniej zainstalowana.

Oprogramowanie CCX jest zwykle używane w środowiskach przedsiębiorstw, które są wyposażone w infrastrukturę bezprzewodową opartą na technologii Cisco.

Klienci korporacyjni w dalszym ciągu wymagają pewnych funkcji CCX, takich jak np. Szybkie ponowne uwierzytelnianie za pomocą CCKM lub jednej z metod uwierzytelniania EAP (np. EAP-FAST), które zostały zainstalowane w ramach oprogramowania CCX, przedsiębiorstwa mogą rozważyć następujące dostępne rozwiązanie:

Temat pokrewny
Procesor INTEL-SA-00188 Intel® PROSet/Wireless – poradnik oprogramowania
Jak zainstalować oprogramowanie CCX z Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w wersji 19. x i nowszych.