Zakończenie obsługi zgodnego z cisco rozwiązania eXtens technologie (CCX) dla kart sieci bezprzewodowej Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000029638

21-01-2022

Ze względu na starą i wrażliwą wersję OpenSSL (0.9.8e) skompilowaną w skład komponentu Cisco Compatible eXtens dostosowywać (CCX) (INTEL-SA-00188), firma Intel usunęły oprogramowanie CCX z oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi w wersji 20.90, począwszy od systemu Microsoft Windows 7*, 8.1* oraz Windows® 10.

Uwaga

Uaktualniając wcześniejszą wersję Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do wersji 20.90 lub nowszej, funkcjonalność CCX zostanie automatycznie usunięta, jeśli została zainstalowana wcześniej.

Oprogramowanie CCX jest zwykle wykorzystywane w środowisku korporacyjnym wdrażanym z infrastrukturą bezprzewodową opartą na technologii Cisco.

Jeśli klienci korporacyjni nadal wymagają określonych funkcji CCX, takich jak szybkie reautentykacja za pomocą CCDF LUB jedna z metod uwierzytelniania EAP (np. EAP-Fast), która została zainstalowana w ramach oprogramowania CCX, klienci korporacyjni mogą rozważyć następujące dostępne rozwiązanie:

Powiązany temat
Poradnik oprogramowania INTEL-SA-00188 Intel® PROSet/Wireless WiFi
Jak zainstalować oprogramowanie CCX z Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless wersji 19.x i nowszej?