Narzędzie do lokalizowania numerów seryjnych i partii dla procesorów Intel® do komputerów stacjonarnych lub serwerowych

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000029703

13-07-2020

Omówienie numerów procesorów Intel® w ramce: Batch (FPO) i serial (numer ATPO)

Numer partii (określany jako zamówienie przetwarzania FPO ) i numer seryjny (określany mianem procesu testowania zestawu numer atpo ) Ustal, czy dany procesor jest uprawniony do wymiany gwarancyjnej lub powrotu.

Zarówno numer partii, jak i numer seryjny (oraz częściowy numer seryjny) mogą być wykorzystywane w centrum gwarancyjnym w celu sprawdzenia stanu gwarancji procesora i uzyskania dat wygaśnięcia gwarancji na procesor. Wszystkie procesory Intel® w zapakowanym numerze są wymienione na etykiecie paczki procesora.

Numer partii (FPO)Znajdujący się w górnej części procesora
Częściowa liczba porządkowa czytelna przez człowieka (część numer atpo)-Ostatnia trzecia do pięciu cyfr na podstawie numeru seryjnego (numer atpo)Zlokalizowany na zewnętrznej krawędzi procesorów
Matryca 2D zawiera numer seryjny procesora, który można odczytać za pomocą narzędzia innej firmy , a także inteligentnych kamer telefonicznych.Znajdujący się na zewnętrznej krawędzi procesora

Znajdź lokalizacje numeru partii (FPO), numer seryjny (numer ATPO) i gniazdo dla procesorów stacjonarnych i serwerowych

Użyj poniższego narzędzia, aby wprowadzić Numer procesora w celu sprawdzenia lokalizacji oznakowań oraz obsługiwanych gniazd:
Po wprowadzeniu numeru procesora, gniazdo skojarzone z procesorem pojawi się na liście rozwijanej. Poniżej każdego typu gniazda znajduje się Lista procesorów. Wybierz procesor i wyświetlenie przykładowego obrazu pokazującego lokalizację numeru partii (FPO) i numeru seryjnego (numer ATPO).

Wprowadź numer procesora:

 

 

Oznaczenia procesora:

Sample info

Przykładowy obraz procesora:

 Sample image