Co to jest Intel® Optane™ interfejs użytkownika do zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową?

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000030046

14-06-2021

Aplikacja Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową/interfejs użytkownika to aplikacja sklepu Microsoft Store*. Zapewnia użytkownikom możliwości monitorowania i zarządzania podsystemem pamięci masowej Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST). Obsługuje również wszystkie funkcje pamięci Intel® Optane™ RAID.  Uzyskaj dostęp Intel® Optane™ do zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową.

Aby aplikacja zarządzała Intel® Optane™ pamięcią sieciową, system musi być prawidłowo skonfigurowany.  Jeśli nie masz pewności, czy taka analiza została już wykonana, zalecane jest stosowanie się do procesu opisanego w Podręczniku użytkownika i instalacji.

Przegląd

Aplikacja została zorganizowana w pięć głównych obszarów za pomocą przycisków nawigacyjnych po lewej stronie panelu, jak pokazano na poniższych zdjęciach:

 • Zarządzanie
 • Stwórz wolumin
 • Intel® Optane™ pamięci
 • Wydajności
 • Ustawienia

Zarządzanie 

Oferuje graficzny przegląd aktualnego stanu podsystemu pamięci komputera. Wyświetli jedynie te elementy, które są kontrolowane przez Intel® RST sterownik. Następujące informacje są wyświetlane:

 • dyski pass-through SATA i PCIe*,
 • Puste porty SATA
 • Woluminy RAID
 • Intel® Optane™ woluminów pamięci

  Można kliknąć każdy z wymienionych powyżej elementów, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji i związane z nimi akcje.

  Manage

Stwórz wolumin 

Pozwala użytkownikowi na tworzenie woluminów MACIERZY RAID (nie związanych Intel® Optane™ pamięci). W zależności od poziomu RAID dostępne są następujące akcje:

 • Wybór dysku
 • Wybór opcji zarezerwowania danych na jednym dysku
 • Rozmiar woluminu (wybierz wartość procentową, by stworzyć macierz: 2 woluminy)
 • Rozmiar pasku danych
 • Włącz pamięć cache z zapisem na woluminie
 • Nazwij wolumin

  Create Volume

Intel® Optane™ pamięci 

Umożliwia zarządzanie przyspieszeniem systemu za pomocą Intel® Optane™ pamięci. Sposób korzystania z tej części aplikacji, by włączyć/wyłączyć oraz przyspieszyć z przypinanie jest taki sam, jak ten, który jest objęty Podręcznikiem użytkownika i instalacji.

UwagaNa poniższym obrazku strony przypinania są wyszarowane, ponieważ wymaga to nośników o pojemności 32 GB.

Intel® Optane™ Memory

Wydajności 

Pozwala na włączenie/wyłączenie Link Power Management (LPM) urządzeń SATA (nie związanych z Intel® Optane™ pamięcią).

Performace

Ustawienia 

Użytkownik może wykorzystać tę zakładkę, aby zmienić ustawienia powiadomień systemu Windows dla aplikacji do zarządzania Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową.

UwagaAutomatyczne użycie opcji podłączania na gorąco jest powiązane wyłącznie z woluminami macierzy RAID, a Intel® Optane™ woluminów pamięci.

Settings