Czym jest interfejs użytkownika do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową?

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000030046

24-06-2022

Aplikacja zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową zapewnia użytkownikom następujące możliwości:

 • RAID — możliwość połączenia wielu dysków w celu maksymalizacji wydajności pamięci masowej i potencjalnego zmniejszenia utraty danych
 • pamięć Intel® Optane™ — możliwość połączenia modułu pamięci Intel® Optane™ z dyskami o niższej wydajności w celu zwiększenia ogólnego czasu reakcji.

 

Uwaga

 

Przegląd

Aplikacja została zorganizowana w pięć głównych obszarów za pomocą przycisków po lewej stronie, jak pokazano na poniższych zdjęciach:

 • Zarządzanie
 • Stwórz wolumin
 • Pamięć Intel® Optane™
 • Wydajności
 • Ustawienia

Zarządzanie

Przedstawia graficzny przegląd aktualnego stanu podsystemu pamięci komputera. Wyświetli tylko te elementy kontrolowane przez sterownik Intel® RST. Następujące informacje są wyświetlane:

 • Dyski pass-through SATA i PCIe*
 • Puste porty SATA
 • Woluminy RAID
 • Intel® Optane™ woluminy pamięci

  Możesz kliknąć każdy z wymienionych powyżej obiektów, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje i akcje związane z każdym elementem.

  Manage

Stwórz wolumin

Pozwala użytkownikowi na tworzenie woluminów MACIERZY (niezwiązanych z Intel® Optane™ pamięcią). W zależności od poziomu RAID dostępne są następujące akcje:

 • Wybór dysku
 • Wybór opcji rezerwacji danych na jednym dysku
 • Rozmiar woluminu (wybierz wartość procentową, aby stworzyć tablicę macierzy: 2 woluminy)
 • Rozmiar paska danych
 • Włącz pamięć podręczną zapisu z powrotem na woluminie
 • Nazwij wolumin

  Create Volume

Pamięć Intel® Optane™

Pozwala na zarządzanie przyspieszeniem systemu za pomocą Intel® Optane™ pamięci. Sposób korzystania z tej części aplikacji, aby włączyć/wyłączyć i przyspieszyć z przypinaniem jest taki sam, jak ten, który jest objęty przewodnikiem instalacji i użytkownika.

UwagaNa poniższym obrazku strony przypinania są wyszarzone, ponieważ wymaga to nośnika o pojemności 32 GB.

Intel® Optane™ Memory

Wydajności

Umożliwia włączenie/wyłączenie technologii Link Power Management (LPM) urządzeń SATA (niezwiązane z Intel® Optane™ pamięcią).

Performace

Ustawienia

Użytkownik może wykorzystać tę zakładkę, aby zmienić ustawienia powiadomień systemu Windows dla aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową.

UwagaOpcja automatycznego odbudowania po podłączeniu "na gorąco" dotyczy jedynie woluminów macierzy RAID, a nie Intel® Optane™ woluminów pamięci.

Settings