Identyfikator artykułu: 000030080 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 03-03-2022

Jak zmodyfikować kolor LED i status Intel® Optane™ dysku SSD z serii 905P

Środowisko

Seria Intel® Optane™ SSD 905P (960 GB, karta rozszerzeń) seria Intel® Optane™ SSD 905P (1,5 TB, karta rozszerzeń)

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opcje wymiany światła tego dysku SSD

Opis

Kolor LED i status Intel® Optane™ dysku SSD 905P 960 GB/1,5 TB można zmodyfikować za pomocą narzędzi firmy Intel, ale urządzenie nie ma przycisków ani instrukcji.

Rozwiazanie

Upewnij się, że najnowszy sterownik microsoft windows dla klienta Intel® NVMe jest zainstalowany w systemie, ponieważ narzędzia muszą prawidłowo komunikować się z dyskami SSD.

 

Poniższe opcje opisują, jak zmienić status LED:

 

Opcja 1: Intel® Memory and Storage Tool (GUI).

 1. Wybierz Intel® Optane™ SSD 905P po lewej stronie okna.
 2. Kliknij Funkcje.
 3. Kliknij Zmień lub Zarządzaj LED.
 4. Wybierz preferowany kolor lub status (włączony/wyłączony) dla LED.
 5. Wszelkie zmiany powinny być widoczne bez konieczności ponownego uruchamiania systemu.

 

Opcja 2: wiersz poleceń przez Intel® SSD Toolbox (zakończenie eksploatacji)

 1. Zainstaluj najnowszą wersję narzędzia dysk półprzewodnikowy Intel® / SSD Intel® Toolbox (musi być 3.5.3 lub nowsza).
 2. Znaleźć I Kopii ścieżkę do aplikacji Intel SSD Toolbox.
  1. Na przykład: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® SSD Toolbox
  2. Ścieżka może się różnić w zależności od komputera.
 3. Otwórz Tthe Wiersz poleceń jako administrator I Przejdź do folderu Intel SSD Toolbox.
  1. Możesz użyć tego polecenia (przy użyciu cd C:\..) jako przykładu: cd C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® SSD Toolbox
 4. Wykonać następujące polecenie (w tym znaki cudzysłowu):"Intel SSD Toolbox.exe" -drive_index # -led_color?
  1. Zamień nr na numer/indeks dysku, jak pokazano w Menedżerze dysków lub Diskpart.
  2. Wymień ? na zielony, niebieski, wyłączony lub włączony
 5. Wiersz poleceń powiadomi, czy operacja zakończyła się pomyślnie po wykonaniu polecenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.