Usterka związana z Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) w systemach korzystających z Intel® CSME i Intel® TXE (Intel-SA-00142)

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000030081

12-09-2018

W celu ciągłego poprawiania solidności Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) firma Intel przeprowadziła weryfikację zabezpieczeń jej Intel® PTTów. W rezultacie firma Intel zidentyfikowała potencjalne luki w zabezpieczeniach modułu Intel® PTT, które mogą umożliwiać ujawnienie informacji na temat niektórych danych Intel – poprzez fizyczny dostęp.

Producentom systemu dostarczono aktualizacje oprogramowania sprzętowego, które rozwiązują ten problem. Firma Intel zaleca, aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego od producentów systemów. Następnie Zastosuj dostępne aktualizacje w sposób terminowy.

Zagrożone produkty

Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)
Zaktualizowana wersja oprogramowania firmware Intel® CSMEZastępuje Intel® CSME wersję oprogramowania układowego
12.0.612,0 do 12.0.5
Aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE)
Zaktualizowana wersja oprogramowania firmware Intel TXEZastępuje wersję oprogramowania sprzętowego Intel TXE
3.1.553,0 do 3.1.50
4.0.54.0.0

Często zadawane pytania

Kliknij lub pytanie, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Jakie są opisy usterek, znanych luk i zagrożeń (CVE), a także informacje o typowym systemie punktacji luk w zabezpieczeniach (CVSS) dla zidentyfikowanych usterek związanych z technologią Intel CSME?
 • Pełne informacje na temat CVEsów związanych z niniejszym anonsem można znaleźć w poradniku zabezpieczeń sa-00142 .
Jak mogę obejrzeć wersję ME/CSME w celu ustalenia, czy problem dotyczy omawianej luki?
 • Opcja 1: Uruchom ponownie system i uzyskaj dostęp do systemu BIOS. Informacje o oprogramowaniu ME/CSME mogą być dostępne na ekranach informacji systemu BIOS. Skontaktuj się z producentem systemu, aby uzyskać pomoc.
 • Opcja 2: Pobierz narzędzie Intel SA-00125 Detection Tool.

  Z Centrum pobierania. Wyodrębnij narzędzie i uruchom program Intel-SA-00125-GUI. EXE.

  Sprawdź w sekcji Informacje o tym numerze wersji danych wyjściowych (przykład poniżej).

  Informacje o technologii Intel® ME
  Aparat: aparat zarządzania firmy Intel®
  Wersja: 11.6.29.3287
  SVN: 1

Mam system lub płytę główną wytworzoną przez firmę Intel (Intel® NUC, Intel® Mini PC, serwer Intel®, Intel® Desktop Board), która jest zagrożona. Co zrobić?
Komputer jest budowany na podstawie komponentów; Nie mam producenta systemu do kontaktu. Co zrobić?
 • Aby zbudować swój system, skontaktuj się z producentem płyty głównej, którą zakupiono. Są one odpowiedzialne za dystrybucję poprawnej aktualizacji systemu BIOS lub oprogramowania sprzętowego płyty głównej.