Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) obsługiwane konfiguracje

Dokumentacja

Kompatybilność

000030310

07-04-2021

Ten dokument obejmuje dyski solid-state (SSD), systemy operacyjne (OS) i konfiguracje obsługiwane przez Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC). Jeśli którykolwiek z tych informacji jest w sprzeczności z informacjami o pomocy technicznej dostarczonymi przez producenta OEM lub ODM platformy, dokumentacja i konfiguracja platformy powinna podjąć temat nieodpowiedzialności.

Wskazówki techniczne zależą od używanej Intel VROC. Ten dokument jest dla Intel VROC 7.5. Jeśli używasz innej wersji Intel VROC, zapoznaj się z podręcznikiem obsługiwanych konfiguracji dla tej wersji.

Intel® VROC obsługiwanych przewodników konfiguracji
Intel VROC 7.5 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 180 KB
Data: marzec 2021 r.
Intel VROC 7.0 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 109 KB
Data: wrzesień 2020 r.
Intel® VROC 6.3 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 107 KB
Data: wrzesień 2020 r.
Intel® VROC 6.2 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 93 KB
Data: wrzesień 2020 r.
Intel® VROC 6.1 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 381 KB
Data: lipiec 2019 r.
Intel® VROC 6.0 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 372 KB
Data: grudzień 2018 r.
Intel® VROC 5.5 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 366 KB
Data: wrzesień 2018 r.
Intel® VROC 5.4 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 366 KB
Data: kwiecień 2018 r.
Intel® VROC 5.3 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 367 KB
Data: październik 2017 r.
Intel® VROC 5.2 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 367 KB
Data: lipiec 2017 r.
Intel® VROC 5.1 (PDF)PDF icon
Rozmiar: 367 KB
Data: maj 2017 r.

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Reader*

UwagaJeśli chcesz pobrać konkretną wersję produktu Intel VROC lub zaktualizować do określonej wersji, skontaktuj się z dostawcą platformy. Dostępne wersje zależą od wykorzystywanej platformy i systemu operacyjnego.

 

Cechy i zalety technologii Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać włączonego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od dostępnej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w pełni bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.com.
Na niniejszym dokumencie nie są udzielane w sposób wyrażony ani dorozumiany, przez wyłączenie lub w jakikolwiek inny sposób, żadne licencje dotyczące jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
Firma Intel nie udziela żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej gwarancji, w tym – bez ograniczeń – dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i niena naruszenia praw ani żadnej gwarancji wynikającej w trakcie realizacji czynności, przebiegu sprzedaży lub użytkowania w handlu.
Testy dokumentuje wydajność komponentów w określonych systemach i testach. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność. Aby ocenić wydajność przed zakupem, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji.
Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany Intel-based produktu może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na przyszłe koszty i zapewnić oszczędności.  Warunki mogą się różnić. Firma Intel nie gwarantuje żadnych kosztów ani ich obniżenia.
Intel i logo Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej spółek zależnych w USA. i/lub w innych krajach.