Intel® Optane™ przypinania pamięci w Eksploratorze plików Windows * nie jest dostępny po zainstalowaniu sterownika Intel® RST 16,7

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000030517

09-11-2020

Podczas weryfikacji wystąpił problem w Intel® RST sterownika/aplikacji w wersji 16,7. Powoduje to, że komputer znajduje się w stanie zaprzebywać w kluczu C0 i nie może wejść w stan bezczynności C10 rdzenia. Może to również spowodować wzrost wykorzystania procesora w Eksploratorze plików Windows *.

Jest to związane z Intel® Optane™ymi rozszerzeniami pamięci Eksploratora, które są zainstalowane, dzięki czemu można przypinać się za pośrednictwem Eksploratora plików Windows *.

Aby zmniejszyć wpływ tego problemu, zostały one usunięte z domyślnej instalacji w pakiecie sterownika Intel® RST 16,7 w czystej instalacji systemu operacyjnego.

Uwaga
  • Jeśli system zawierał wcześniej Intel® RST wersję sterownika/aplikację 16,5, rozszerzenia pozostaną w systemie w przypadku uaktualnienia do wersji 16,7, a ten problem będzie mieć wpływ na ich działanie.
    • Aby zmniejszyć ryzyko, należy usunąć rozszerzenie "Intel Optane przypinanie do Eksploratora" z systemu (aplikacje i funkcje win + X >)
  • Przypinanie przez aplikację nie ma wpływu i jest nadal dostępne po zainstalowaniu sterownika Intel® RST w wersji 16,7.


Aby nadal korzystać z funkcji przypinania w Eksploratorze plików systemu Windows, najlepszym rozwiązaniem jest aktualizacja najnowszych obsługiwanych sterowników i oprogramowania (wersja 16.8.3).