Identyfikator artykułu: 000030611 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Czy podkręcanie jest możliwe Intel® Xeon® procesorach?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Ze względu na solidną architekturę podkręcanie nie jest opcją dla Intel® Xeon® procesorach.

Opis

Czy podkręcanie jest możliwe Intel® Xeon® procesorach?

Rozwiazanie

Ze względu na solidną architekturępodkręcanie nie jest opcją dla Intel® Xeon® procesorach.

Jeśli preferowane jest podkręcanie, zalecana jest inna rodzina procesorów.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji: Ryzyko podkręcania procesora Intel® Xeon® danych

W tym białą księga o analizie trendu podkręcania procesora Intel® Xeon® na częstotliwościach wykraczających poza oficjalne specyfikacje oraz oswaja czynniki ryzyka związane z tym podejściem, w tym błędy danych, nieprzewidywalne awarie systemu i unieważnioną gwarancję.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.