Identyfikator artykułu: 000031150 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-08-2021

Błąd z kodem 10 w menedżerze urządzeń dla urządzeń Bluetooth® lub urządzeń bezprzewodowych (Wi-Fi)

Środowisko

Windows_10, windows1032bit, windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje rozwiązywania problemów w celu rozwiązania błędu z kodem 10 w Menedżerze urządzeń dla urządzeń Bluetooth® lub bezprzewodowych (Wi-Fi).

Opis
Ważna uwaga:

Przed podjęciem żadnej z następujących czynności rozwiązywania problemów firma Intel zdecydowanie zaleca aktualizację sterowników sieci bezprzewodowej i Bluetooth do wersji 22.70.X.Xlub nowszej . Skontaktuj się z producentiem OEM w celu sprawdzenia najnowszych sterowników dostępnych dla Twojego systemu lub odwiedź Centrum pobierania, jeśli korzystasz z ogólnego sterownika firmy Intel.

Błąd z kodem 10 w menedżerze urządzeń dla urządzeń bezprzewodowych lub Bluetooth (Wi-Fi) może być spowodowany wieloma różnymi problemami. Zwykle błąd z kodem 10 to błąd tymczasowy, generowany, gdy Menedżer urządzeń nie może uruchomić urządzenia sprzętowego. Jednakże ten błąd jest uważany za ogólny komunikat informujący o nieokreślonym problemie.

Dzieje się tak najczęściej po uruchomieniu aktualizacji Windows*, która zawiera aktualizacje Wi-Fi lub Bluetooth.

Błąd z kodem 10 w Menedżerze urządzeń może wystąpić, gdy:

 • Nie można włączyć technologii Bluetooth.
 • W Menedżerze urządzeń obok urządzenia Bluetooth lub Bezprzewodowego (Wi-Fi) znajduje się żółty przycisk (!, wykrzyknik)
 • W Menedżerze urządzeń właściwości Bluetooth lub urządzenia bezprzewodowego pokazują status = "Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE"
Rozdzielczość
Ważna uwagaOtrzymaliśmy raporty, że kod 10 lub kod 43 występują w Menedżerze urządzeń na kartach sieci bezprzewodowej i bluetooth po uruchomieniu aktualizacji systemu Windows. W związku z tym zdecydowanie zalecamy, aby użytkownicy skontaktował się z Firmą Microsoft i przestrzegali zaleceń w tej kwestii, zanim będą postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Może to obejmować czystą instalację systemu operacyjnego.
Notatki
 • Firma Intel zaleca testowanie przy użyciu sterowników producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Jeśli po ponownej instalacji tych sterowników nadal wyświetlany jest błąd, wypróbuj ogólne sterowniki firmy Intel dla kart sieci bezprzewodowej lub Bluetooth.
 • Ważne:pobierz sterowniki przed odinstalowywaniem sterownika, jeśli są one zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czystego procesu instalacji.

Przed podjęciem żadnej z poniższych czynności rozwiązywania problemów firma Intel zdecydowanie zaleca upewnij się, że Twój system działa w najnowszym sterowniku dostępnym dla Twojego OEM lub Intel ogólnego sterownika zarówno dla sieci Wi-Fi, jak i Bluetooth w wersji 22.70.X lub nowszej.

Aby uzyskać najnowsze ogólne sterowniki firmy Intel, możesz automatycznie zaktualizować sterowniki przy użyciu Intel® Driver & Support Assistant.

 • Wielu klientów zgłosiło problem, który został naprawiony poprzez wykonanie ponownego rozruchu systemu w niskich temperaturach po ponownej instalacji sterownika. Odnosi się to do całkowitego wyłączenia urządzenia i usunięcia wszystkich źródeł zasilania, w tym baterii (jeśli dotyczy), a następnie ponownego zasilania. Firma Intel zaleca, jako pierwsze podejście do tego problemu, po tym etapie rozwiązywania problemów.

Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

Zidentyfikuj, która karta Wi-Fi i urządzenie Bluetooth działa Twój system, a następnie przejdź do wyjaśnionego tutaj procesu czystej instalacji: Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych ta procedura ma również zastosowanie do sterowników Bluetooth.

Zobacz zrzuty ekranu poniżej, aby zobaczyć przykłady wygląd urządzeń Wi-Fi i Bluetooth w Menedżerze urządzeń.

 

 1. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows.
 2. Wykonać A Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych. Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych/Bluetooth to krok rozwiązywania problemów zalecany do usunięcia wcześniejszych plików instalacyjnych, które mogą spowodować konflikty z nowymi instalacjami sterowników.
  • Urządzenie bezprzewodowe Intel. Przykład: Intel® Wireless-AC 9560 160 MHz
   example image
  • Urządzenie Bluetooth firmy Intel. Przykład: technologia Intel® Wireless Bluetooth®
   example image
  • Kiedy odinstalujesz Wi-FI/Bluetooth, może się to stać nieznanym urządzeniem, co jest oczekiwane. Urządzenie zostanie zidentyfikowane ponownie po ponownej instalacji sterownika.

   example image

 3. Uruchom ponownie komputer

Jeśli nadal Twój system wyświetla błąd, skontaktuj się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM), aby uzyskać dodatkową pomoc lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.