Błąd z kodem 10 w menedżerze urządzeń dla urządzeń Bluetooth lub urządzeń bezprzewodowych (Wi-Fi)

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Rozwiązywanie problemów

000031150

22-02-2021

Co widzisz?
Ważna uwaga:Przed podjęciem żadnej z następujących czynności rozwiązywania problemów firma Intel zdecydowanie zaleca aktualizację sterowników sieci bezprzewodowej i Bluetooth do wersji 22.20.X.Xlub nowszej . Jeśli korzystasz z ogólnego sterownika Intel®, skontaktuj się z OEM w celu sprawdzenia najnowszych sterowników dostępnych dla Twojego systemu lub odwiedź Centrum pobierania.

Błąd z kodem 10 w menadżerze urządzeń z bluetoothem lub urządzeniami bezprzewodowymi (Wi-Fi) może być spowodowany wieloma różnymi problemami. Zwykle błąd z kodem 10 to błąd tymczasowy, generowany, gdy Menedżer urządzeń nie może uruchomić urządzenia sprzętowego. Jednakże ten błąd jest uważany za ogólny komunikat informujący o nieokreślonym problemie.

Dzieje się tak najczęściej po uruchomieniu aktualizacji Windows, która zawiera aktualizacje Wi-Fi lub Bluetooth.

Błąd z kodem 10 w Menedżerze urządzeń może wystąpić, gdy:

 • Nie można włączyć technologii Bluetooth.
 • W Menedżerze urządzeń obok urządzenia Bluetooth lub Bezprzewodowego (Wi-Fi) znajduje się żółty znak (!, wykrzyknik)
 • W Menedżerze urządzeń właściwości Bluetooth lub urządzenia bezprzewodowego pokazują status = "Nie można uruchomić tego urządzenia. (kod 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE"

Jak to naprawić:
Notatki
 • Firma Intel zaleca testowanie przy użyciu sterowników OEM. Jeśli po ponownej instalacji nadal pojawia się błąd, wypróbuj ogólne sterowniki Intel dla kart sieci bezprzewodowej lub Bluetooth.
 • Ważne:pobierz sterowniki przed odinstalowywaniem sterownika, jeśli są one zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czystej instalacji.

Przed podjęciem żadnej z poniższych czynności rozwiązywania problemów firma Intel zdecydowanie zaleca, aby upewnić się, że Twój system działa w najnowszym sterowniku dostępnym dla Twojego OEM lub Intel, ogólnego sterownika zarówno dla sieci Wi-Fi, jak i Bluetooth w wersji 22.20.X lub nowszej.

W celu uzyskania najnowszych ogólnych sterowników firmy Intel możesz automatycznie zaktualizować sterowniki za pomocą narzędzia Intel® Driver & Support Assistant.

 

Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

Zidentyfikuj kartę WI-FI i urządzenie Bluetooth, z którego pracuje Twój system, a następnie postępuj zgodnie z wyjaśnionym tutaj procesem czystej instalacji: Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych Ta procedura ma również zastosowanie do sterowników Bluetooth.

Zobacz zrzuty ekranu poniżej, aby zobaczyć przykłady, jak wygląda sieć Wi-Fi i urządzenia Bluetooth w menedżerze urządzeń.

 

 1. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows.
 2. Wykonać A Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych. Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych/Bluetooth to krok rozwiązywania problemów zalecany do usunięcia wcześniejszych plików instalacyjnych, które mogą spowodować konflikty z nowymi instalacjami sterowników.
  • Urządzenie bezprzewodowe Intel. Przykład: Intel® Wireless-AC 9560 160 MHz
   example image
  • Urządzenie Bluetooth firmy Intel. Przykład: bezprzewodowa technologia Intel® Bluetooth®
   example image
  • Kiedy odinstalujesz urządzenie Wi/FI/Bluetooth, może się to stać nieznanym urządzeniem, co jest oczekiwane. Urządzenie zostanie zidentyfikowane ponownie po ponownej instalacji sterownika.

   example image

 3. Uruchom ponownie komputer

Jeśli problem nie ustąpi, może być wymagane dodatkowe rozwiązywanie problemów od producenta oryginalnego sprzętu (OEM), w celu wskazówki dotyczące ustawień/aktualizacji należy się do producenta systemu. Aby znaleźć listę typowych dostawców OEM, zapoznaj się z witrynami internetowymi pomocy technicznej dla producentów komputerów.

 

Jeśli nadal Twój system wyświetla błąd, skontaktuj się ze swoim producentem OEM (producentem oryginalnego sprzętu), aby uzyskać dodatkową pomoc


Przyczyna i więcej informacji:

Wszystkie publikowane treści i korzystanie z nich na tej stronie podlegają Intel.com Regulaminie.