Identyfikator artykułu: 000031150 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 03-08-2022

Błędy z kodem 10 lub kodem 43 w menedżerze urządzeń dla urządzeń Bluetooth® lub bezprzewodowych (Wi-Fi)

Środowisko

Windows 10, Windows 11.

Windows® 10*, Windows® 10, 32-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Etapy rozwiązywania problemów w celu rozwiązania błędu z kodem 10 w Menedżerze urządzeń dla urządzenia Bluetooth® lub bezprzewodowego (Wi-Fi).

Opis
Ważna uwaga:

Przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych kroków w ramach rozwiązywania problemów firma Intel zdecydowanie zaleca aktualizację sterowników bezprzewodowych i Bluetooth do wersji 22.150.X.X lub nowszej. Jeśli korzystasz z generycznego sterownika Intel®, sprawdź najnowsze sterowniki dostępne dla Twojego systemu lub odwiedź Centrum pobierania .

Te błędy w menedżerze urządzeń dla urządzeń Bluetooth lub bezprzewodowych (Wi-Fi) mogą być spowodowane wieloma różnymi problemami. Zazwyczaj błąd z kodem 10/43 jest błędem tymczasowym generowanym, gdy menedżer urządzeń nie może uruchomić urządzenia sprzętowego. Jednak ten błąd jest uznawany za ogólny komunikat wskazujący na problem z błędem.

Jest to najczęściej występujące po uruchomieniu aktualizacji systemu Windows*, która obejmuje aktualizacje Wi-Fi lub Bluetooth.

Błąd z kodem 10, 28, 43 lub 45 w menedżerze urządzeń może wystąpić, gdy:

 • Bluetooth nie może być włączony
 • W Menedżerze urządzeń, obok urządzenia Bluetooth lub Wireless (Wi-Fi) znajduje się Żółta dylatacja (!, wykrzyknik).
 • W Menedżerze urządzeń właściwości urządzenia Bluetooth lub urządzenia bezprzewodowego wyświetlają się jako = "To urządzenie nie może się uruchomić. (Kod 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE"
Rozwiazanie
Ważna uwagaFirma Intel zaleca klientom aktualizację sterowników sieci bezprzewodowej Intel lub Bluetooth do wersji 22.150 lub nowszej, aby rozwiązać kilka z tych błędów kodu. Ponadto firma Intel zdecydowanie zaleca użytkownikom skontaktowanie się z firmą Microsoft i postępowanie zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez nich w tej kwestii przed podjęciem dalszych działań. Może to obejmować czystą instalację systemu operacyjnego.
Notatki
 • Firma Intel zaleca testowanie przy użyciu sterowników producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Jeśli po przeinstalowaniu tych sterowników nadal występuje ten błąd, wypróbuj ogólne sterowniki firmy Intel dla kart Bluetooth lub Wireless.
 • Ważne: pobierz sterowniki przed odinstalowaniem sterownika, jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czystego procesu instalacji.

Aby uzyskać najnowsze ogólne sterowniki firmy Intel, możesz automatycznie zaktualizować sterowniki za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

 • Kilku klientów zgłosiło problem, który został naprawiony poprzez ponowne uruchomienie systemu przez przeziębienie po przeinstalowaniu sterownika. Ma to na celu całkowite wyłączenie urządzenia i usunięcie wszystkich źródeł zasilania, w tym baterii ,jeśli dotyczy, a następnie repoweringu. Firma Intel zaleca wykonanie tego etapu rozwiązywania problemów jako pierwsze podejście do tego problemu.

Jeśli problem nie ustąpi po testach z najnowszymi sterownikami sieci bezprzewodowej Intel® lub Bluetooth, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami:

 • Zidentyfikuj kartę Wi-Fi i urządzenie Bluetooth, z którego korzysta Twój system, a następnie przejdź do procesu czystej instalacji , wyjaśnionego tutaj: czysta instalacja sterowników bezprzewodowych Ta procedura dotyczy również sterowników Bluetooth.
 • Poniżej pokazano zrzuty z ekranu dotyczące wyglądu urządzeń Wi-Fi i Bluetooth w Menedżerze urządzeń.
 1. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows.
 2. Wykonać a Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych. Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych/Bluetooth to krok w rozwiązywaniu problemów zalecany do usunięcia wszelkich wcześniejszych plików instalacyjnych, które mogą być przyczyną konfliktów z nowymi instalacjami sterowników.
  • Bezprzewodowe urządzenie Intel®. Przykład: Intel® Wireless-AC 9560 160 MHz
   example image
  • Urządzenie Intel Bluetooth. Przykład: Technologia Intel® Wireless Bluetooth®
   example image
  • Jeśli odinstalujesz urządzenie Wi-FI/Bluetooth, może ono stać się nieznanym urządzeniem, którego oczekuje się od niego. Urządzenie zostanie ponownie zidentyfikowane po ponownej instalacji sterownika.

   example image

 3. Zrestartuj komputer

Jeśli po tym systemie nadal wyświetla się błąd, skontaktuj się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM) w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel , aby uzyskać dodatkową pomoc.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 97 prod.

Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s)
Seria Intel® Wireless Gateway
Brama Intel® Wireless Gateway

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.