Często zadawane pytania na temat sterowników systemu Windows * DCH dla grafiki Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000031275

11-09-2020

Firma Microsoft przeniesie się do nowej architektury uniwersalnych sterowników, począwszy od systemu Windows® 10 października 2018. Ten element stanowi zmianę w naszych sterownikach graficznych Intel®.

Informacje ogólne

Co to są sterowniki DCH Windows *?Sterowniki DCH systemu Windows to pakiety sterowników, które będą instalowane i uruchamiane w wersjach systemu Windows® 10 opartych na platformach Universal Windows (UWP).
W jaki sposób ma to wpływ na komputer za pomocą grafiki Intel®?
 1. Następujących wymagań firmy Microsoft nie ma oprogramowania Intel® Panelu sterowania Graphics lub technologii Intel® Grafika – centrum poleceń zostanie dołączone do sterownika graficznego.
  • Gdy Instalator sterownika graficznego ukończy instalację, powinien automatycznie pobrać i zainstalować centrum poleceń grafiki Intel® ze sklepu Microsoft Store (wymagane połączenie internetowe).
  • Jeśli pobieranie nie jest możliwe lub zawiedzie, każdą aplikację można pobrać w dowolnym momencie ze sklepu Microsoft Store.
 2. Poinformujemy również o Ustawienia grafiki Intel® "kliknij prawym przyciskiem myszy" Kontekstowe opcja widoczna poniżej nie jest już dostępna w przypadku korzystania ze sterowników grafiki systemu Windows DCH.
  • Intel® Graphics Control Panel lub centrum poleceń grafiki Intel® Graphics można znaleźć i uruchomić z menu Start systemu Windows .

Intel® Graphics Settings

Firmy Intel i Microsoft wspólnie współpracują w celu dokonania takiego przechodzenia w możliwie najbardziej płynny sposób. W ten sposób nie ma żadnego wpływu na codzienne korzystanie z komputera.

Które kontrolery grafiki Intel® są obsługiwane przez sterownik systemu Windows DCH? Tylko kontrolery grafiki Intel® wymienione poniżej (lub nowsze) otrzymają aktualizację sterowników systemu Windows DCH:
 • Grafika UHD Intel® 620/630 (poprzednio o nazwie kodowej Coffee Lake)
 • Karta graficzna Intel® Iris™ Plus 655 (dawniej Coffee Lake o nazwie kodowej)
 • Grafika UHD Intel® 600/605 (poprzednio o nazwie kodowej Gemini Lake)
 • Grafika Intel® HD 620/630 (dawniej Kaby Lake o nazwie kodowej)
 • Intel® Iris® Plus Graphics 640/650 (poprzednio o nazwie kodowej Kaby Lake)
 • Grafika Intel® HD 610/615 (dawniej Gemini Lake o nazwie kodowej)
 • Grafika Intel® HD 500/505 (dawniej Apollo Lake o nazwie kodowej)
 • Grafika Intel® HD 510/515/520/530 (wcześniej z nazwą kodową Skylake)
 • Karta graficzna Intel® Iris™ Pro 580 (wcześniej z nazwą kodową Skylake)
 • ® Iris w™ grafiki 540 (dawniej Skylake o nazwie kodowej)
Skorzystaj z następującej witryny, aby uzyskać pomoc na temat Identyfikacja kontrolera grafiki Intel® na komputerze.
Kiedy będą dostępne sterowniki systemu Windows DCH dla grafiki Intel®? Firma Intel ma początek listopada, 28 2018, aby wypróbować nasze pierwsze grafiki Windows DCH Drivers poprzez Centrum pobierania oraz wSterownik Intel® Driver i Support Assistant (IDSA).
Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje techniczne na temat sterowników systemu Windows DCH?

Instalacja i uaktualnienie

Czy istnieją zmiany lub ograniczenia w instalacji grafiki DCH sterowników systemu Windows? Tak. W trakcie przechodzenia ze starszych wersji sterowników do systemu Windows DCH możesz użyć Instalatora (. exe) dostarczonego przez firmę Intel lub producenta komputera.

Powstrzymaj się od korzystania z innej metody instalacji, takiej jak "INF/z instalacja dysku". Niewykonanie tej czynności może spowodować niewielkie problemy z katastrofalniem lub niestabilność systemu.

Zobacz następne pytanie poniżej, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Dzięki najnowszym sterownikom Intel DCH można zaktualizować niestandardowy sterownik OEM (Original Equipment Manufacturer) do ogólnego sterownika Intel i utrzymać dostosowania sterownika dla platform szóstej generacji i nowszych wersji. Jednak platformy piątej generacji i starsze nie są w stanie tego zrobić i mogą otrzymywać błędy określające "wykryto sterownik karty graficznej producenta komputera".

Czy mogę zrobić instalację "INF/instalacji na dysku" dla sterownika graficznego Windows DCH? Nr. Ta metoda omija Instalatora firmy Intel, która została zaplanowana do zainstalowania nowych sterowników grafiki DCH. Może to spowodować niewielkie problemy z katastrofalnym systemem i niestabilnością systemu.
Czy jest możliwe uaktualnienie sterownika graficznego ze starszych wersji do sterownika systemu Windows DCH? Tak. Zalecamy pobranie aktualizacji sterownika graficznego bezpośrednio od producenta komputera.
Aktualizacje sterownika karty graficznej Intel® można również pobrać automatycznie i zainstalować za pośrednictwem witryny Windows Update.

Alternatywnie możesz użyć narzędzia intel® Driver and Support Assistant (iDSA) , aby automatycznie skanować komputer w poszukiwaniu najnowszego sterownika graficznego firmy Intel.

Jak sprawdzić, czy sterownik graficzny zainstalowany na komputerze to sterownik systemu Windows DCH?
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Start systemu Windows , a następnie kliknij polecenie Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij kartę graficzna.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontroler grafiki Intel, a następnie wybierz polecenie właściwości.
 4. Kliknij kartę Sterownik .
 5. Kliknij Szczegóły sterownika.
 6. Przewiń listę i Sprawdź nazwę użytą do .inf Pliki. Sterowniki DCH będą zawierać "Dch"w nazwach plików. inf.
  • Poniżej przedstawiono przykład DCHów w porównaniu do starszych.

DCH vs. Legacy

Czy mam zainstalowany sterownik systemu Windows DCH, czy można przywrócić poprzedni sterownik inny niż DCH (lub stary sterownik)? Nr. Nadal można przywrócić starszy sterownik, ale jest to proces złożony, który może prowadzić do niestabilności systemu. Nie jest to zalecane.

Jeśli masz krytyczny potrzebę przywrócenia starszego sterownika, skontaktuj się z nami i naszym personelem pomocy technicznej oceni zapotrzebowanie na zasadzie jednostkowych przypadków.

Czy muszę teraz uzyskać sterowniki systemu Windows® 10 z witryny Windows Update? Firma Intel zaleca otrzymywanie sterownika graficznego bezpośrednio od producenta komputera. Producent OEM może zwolnić sterownik DCH do swoich własnych stron internetowych i do witryny Windows Update.

Możesz jednak nadal pobierać i instalować sterowniki z Centrum pobierania lub za pomocą sterownika Intel® oraz asystenta pomocy technicznej (IDSA).

Temat pokrewny
Uruchomienie Intel® Graphics Control Panel nie powiedzie się po zainstalowaniu go ze sklepu Microsoft® Store