Problem z Intel® Optane™ymi systemami z pamięcią z Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 16,0. x, 16,5. x, 16,7. x

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000031699

12-11-2020

Firma Intel zidentyfikowała problem ze sterownikiem Intel® Optane™ systemom z obsługą pamięci z Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) Driver v. 16,0. x, 16,5. x lub 16,7. x. Może to spowodować utratę danych użytkowników końcowych lub uniemożliwić działanie systemu.

Ryzyko występuje w następujących sytuacjach:

 • Specyficzne nieoczekiwane scenariusze zamykania w Intel® Optane™ wersji 16,0. x
 • Przypadki, w których Aktualizacja z wersji 16,0. x do nowszej wersji (16,5. x, 16,7. x) została wykonana bez zalecanych kroków do wyłączenia i ponownego włączenia przyspieszenia systemu za pomocą pamięci Intel® Optane™owej

 

Aby zmniejszyć ryzyko, firma Intel zaleca Intel® RST od 16. x do najnowszej wersji, obecnie 16.8. x, tak szybko, jak to możliwe.

 1. Sprawdź, czy w systemie działa jedna z Intel® RST wersje sterownika, które są zagrożone, a tym samym są narażone na ryzyko.
 2. Jeśli masz negatywny wpływ na system, zaktualizuj najnowszy sterownik 16. x tak szybko, jak to możliwe.

Jak ją zaktualizować?

 • Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim producentem systemu, aby ustalić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik. Niektórzy producenci systemów przekazały ten problem, Intel® RST w wersji 16.7.8 lub wyższej.
  • Firma Intel udostępniła aktualizacje sterowników i wskazówki dla partnerów produkcji systemu oraz współpracuje z nimi i innymi partnerami ekosystemowymi w celu określenia priorytetów dostępności dla użytkowników końcowych poprzez istniejące zautomatyzowane metody dystrybucji.
  • Firma Intel zaleca użytkownikom końcowym wykorzystanie aktualizacji sterowników dostarczonych przez producenta systemu lub za pośrednictwem witryny Windows Update w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu powodowanego przez ładowanie niedostosowanych sterowników. Producenci systemów regularnie dostosowują sterowniki rodzajowe firmy Intel, aby sprostać wymaganiom określonych konstrukcji systemów. W takich przypadkach nie zaleca się stosowania aktualizacji sterownika ogólnego Intel.

Jeśli producent systemu nie ma jeszcze dostępnego, zaktualizowanego sterownika i nie chcesz czekać na konkretny pakiet sterownika lub automatyczną aktualizację systemu Windows (która może zawierać dostosowania w konfiguracji systemu), możesz zaktualizować sterownik o charakterze RST za pomocą narzędzia Intel® driver &Amp; Support Assistant.

 

Pytania i odpowiedzi

Kliknij lub pytanie, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Których producentów systemu ma wpływ? To potencjalne systemy, które spełniają następujące warunki, niezależnie od producenta:
 • Mają zainstalowany sterownik Intel® RST 16,0. x wraz z pamięcią Intel® Optane™.
 • Zostały one uaktualnione z RST 16,0. x do wyższej wersji, bez użycia zalecanego procesu (np. Wyłącz i ponownie włącz przyspieszenie systemu dzięki pamięci Intel® Optane™ej).
Ryzyko występuje w określonych scenariuszach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z producentami systemu.
Jakiego rodzaju systemy są zagrożone? Niektóre Intel® Optane™ systemy stacjonarne, Notebooki i Xeon® E/E3 z procesorem Intel Rapid Storage Technology Driver v. 16,0. x lub platformy, które zostały uaktualnione z 16,0. x do nowszej wersji, bez wykonania wymaganych kroków wyłączenia/ponownego włączania, mogą mieć negatywny wpływ. Nie ma to wpływu na serwery.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych produktów, należy skontaktować się z producentem systemu.

Czy jest to problem z Intel® Optane™ sprzętem? Nr. To jest problem ze sterownikiem oprogramowania.
W jaki sposób wyzwala problem? Potencjalne ryzyko występuje w następujących sytuacjach:
 • Nieoczekiwane scenariusze zamykania w systemach podlegających usterce, takie jak nieoczekiwane awarie zasilania lub Resetowanie systemu (takie jak zastąpienie przycisku zasilania na zawieszonym systemie, awaria systemu bez zrzutu awaryjnego, wyzerowanie sprzętu lub awaria zasilania prądem przemiennym).
 • Przypadków, w których Aktualizacja z 16,0. x do nowszej wersji została wykonana bez zalecanej procedury wyłączenia i ponownego włączenia przyspieszenia systemu za pomocą pamięci Intel® Optane™owej.
W jaki sposób konsumenci będą sprawdzać, czy uznają ten problem za uszkodzony w systemie (np. awarie systemu lub nie uruchamia się) czy spowodować utratę danych osobowych przez te osoby? Klienci powinni skontaktować się z producentem systemu w celu uzyskania większości problemów związanych z wsparciem klientów. Problemy z utratą danych lub innymi problemami z systemem mogą nie być związane z opisywanym problemem. Znaleźć wskazówki krok po kroku dla zaawansowanych, technicznych użytkowników końcowych, którzy mogą chcieć zweryfikować integralność systemu.
Jakie korzyści niesie wykorzystanie lub oczekiwanie na sterownik dostarczony przez producenta systemu? Producenci systemów regularnie dostosowują sterowniki rodzajowe firmy Intel, aby sprostać wymaganiom określonych konstrukcji systemów. W takich przypadkach nie zaleca się stosowania aktualizacji sterownika ogólnego Intel.
Czy występuje luka w zabezpieczeniach związana z opisywanym problemem? Jest to problem funkcjonalny. Jednak w przypadku firmy Intel zaleca się, aby użytkownicy końcowi przestrzegali dobrych praktyk bezpieczeństwa, regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych i zagwarantować, że w systemach są uruchomione najnowsze sterowniki.