Problem z systemami z Intel® Optane™ pamięcią, z Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 16.0.x, 16.5.x, 16.7.x

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000031699

20-03-2023

Firma Intel zidentyfikowała problem sterownika dla systemów z pamięcią Intel® Optane™ z sterownikiem Technologia pamięci Intel® Rapid (intel® RST) w wersji 16.0.x, 16.5.x lub 16.7.x. Może to potencjalnie spowodować utratę danych użytkownika końcowego lub spowodować niedziałalność systemu.

Ryzyko występuje w następujących sytuacjach:

 • Konkretne nieoczekiwane scenariusze wyłączenia systemu w wersji Intel® Optane™ 16.0.x
 • Przypadki, w których aktualizacja z wersji 16.0.x do wyższej wersji (16.5.x, 16.7.x) została przeprowadzona bez zalecanych kroków w celu wyłączenia i ponownego włączenia przyspieszenia systemu za pomocą pamięci Intel® Optane™

 

Aby zmniejszyć to ryzyko, firma Intel zaleca jak najszybciej aktualizację z Intel® RST 16.x do najnowszej wersji, obecnie 16.8.x.

 1. Sprawdź, czy Twój system korzysta z jednej z wersji sterownika Intel® RST, na którą wpłynęło to wpływ, a zatem może być na nie ryzyko.
 2. Jeśli Twój system zostanie na nie wpuszczone, jak najszybciej zaktualizuj do najnowszego sterownika 16.x.

Jak zaktualizować?

 • Skontaktuj się bezpośrednio z producentem systemu, aby ustalić, czy dostępny jest zaktualizowany sterownik. Niektórzy producenci określonych systemów rozwiązali ten problem Intel® RST wersji 16.7.8 lub wyższej.
  • Firma Intel zapewniła aktualizacje sterowników i wskazówki partnerom produkcyjnym systemu i współpracuje z nimi i innymi partnerami ekosystemu, aby jak najszybciej nadać priorytet dostępności użytkownikom końcowym za pomocą istniejących zautomatyzowanych metod dystrybucji.
  • Firma Intel zaleca, aby użytkownicy końcowi wykorzystywali aktualizacje sterowników dostarczone przez producenta systemu lub za pomocą programu Windows Update, aby wyeliminować potencjalny wpływ wynikający z wczytywania sterowników niespersonalowanych. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnych projektów systemów. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

Jeśli producent Twojego systemu nie ma jeszcze zaktualizowanego sterownika i nie chcesz czekać na konkretny pakiet sterownika lub automatyczną aktualizację Windows (która może zawierać dostosowania konfiguracji systemu), możesz zaktualizować go do ogólnego sterownika RST za pomocą narzędzia Intel® Driver & Support Assistant.

 

Pytania i odpowiedzi

Kliknij lub konkretne pytanie, by uzyskać szczegółowe informacje:

Na jakich producentów systemów wpłynęło to? Potencjalnie wpływa to na systemy spełniające następujące warunki, niezależnie od producenta:
 • Mają zainstalowany sterownik Intel® RST 16.0.x wraz z pamięcią Intel® Optane™.
 • Zostały one uaktualnione z RST 16.0.x do wyższej wersji bez przestrzegania zalecanego procesu (np. wyłączyć i ponownie włączyć przyspieszenie systemu za pomocą Intel® Optane™ pamięci).
Ryzyko występuje w określonych scenariuszach. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u producentów systemów.
Na jakie rodzaje systemów wpływa? Potencjalnie wpłynęło to na niektóre Intel® Optane™ systemy stacjonarne, notebooki i stacje robocze Xeon® E/E3 z Technologia pamięci Intel Rapid sterownikiem v.16.0.x lub platformami, które zostały zmodernizowane z wersji 16.0.x do wyższej wersji bez przestrzegania wymaganych czynności wyłączania/ponownego włączenia. Serwery nie mają wpływu.

Więcej informacji na temat konkretnych produktów należy sprawdzić u producenta systemu.

Czy to jest problem ze sprzętem Intel® Optane™? Nr. To jest problem ze sterownikami oprogramowania.
Co powoduje ten problem? Potencjalne ryzyko występuje w następujących sytuacjach:
 • Konkretne nieoczekiwane scenariusze wyłączenia systemu, których dotyczy problem, takie jak nieoczekiwane awarie zasilania lub resetowanie systemu (np. zmiana przycisku zasilania na zawieszonej systemie, awaria systemu bez awarii lub resetowanie sprzętu lub wyłączenie zasilania AC).
 • Przypadki, w których przeprowadzono aktualizację z 16.0.x do wyższej wersji bez zalecanych kroków w celu wyłączenia i ponownego włączenia przyspieszenia systemu za pomocą Intel® Optane™ pamięci.
Co powinni zrobić konsumenci, jeśli uważają, że ten problem uszkodził ich system (np. awaria systemu lub nie uruchomi się) lub spowodować utratę danych osobowych? Konsumenci powinni skontaktować się z producentem swojego systemu w przypadku większości problemów z obsługą klienta. Utrata danych lub inne problemy z systemem mogą nie być związane z tym problemem. Znaleźć wskazówki krok po kroku dla zaawansowanych technicznych użytkowników końcowych, którzy mogą zechcieć zweryfikować integralność swojego systemu.
Jakie korzyści przynosi korzystanie z sterownika lub oczekiwanie na jego dostarczenie przez producenta mojego systemu? Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnych projektów systemów. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.
Czy jest to związane z luką w zabezpieczeniach? To jest problem funkcjonalny. Jednakże, oczywiście firma Intel zaleca użytkownikom końcowym stosowanie dobrych praktyk bezpieczeństwa, regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych i zapewnianie systemom najnowszych sterowników.