Intel® RST po aktualizacji niedopasowanie wersji aplikacji obsługującej sterowniki i pamięć Intel® Optane™

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000031845

13-05-2022

Co widzisz?

Wersja sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) wyświetlana w Menedżerze urządzeń to nie to samo co wersja aplikacji wyświetlana w interfejsie użytkownika.

Uwaga

Aplikacja pamięci Intel® Optane™
Intel® Optane™ Memory Application

Aplikacja Intel® RST
Intel® RST Application

W sekcji Raport systemu
Under System Report

Jaka jest przyczyna?

Gdy sterownik jest aktualizowany za pomocą Menedżera urządzeń lub aktualizacji Windows*, aktualizowany jest tylko sterownik Intel® RST, a powiązana z nimi wersja pamięci Intel® Optane™/Intel® RST aplikacji nie jest.

Przy wykorzystaniu aplikacji Intel® RST lub pamięci Intel® Optane™ wersja aplikacji i wersji sterownika powinna być taka sama, aby uzyskać pełną zgodność funkcji.

Jak zaktualizować aplikację do tej samej wersji?

Aby zaktualizować aplikację, pełny pakiet instalatora powinien zostać uruchomiony. Skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać pełny pakiet instalatora sterowników.

UwagaFirma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczonych przez producenta/dostawcę systemu w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu wynikającego z wczytywania sterowników niestandardowych. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika intel nie jest zalecane.

Jeśli zdecydujesz się zaktualizować do ogólnego sterownika Intel, zaleca się przeprowadzenie tej aktualizacji sterownika za pomocą narzędzia Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA). Intel® DSA zapewnia zautomatyzowany, uproszczony proces aktualizacji bez dodatkowych kroków do wykonania, a także może zidentyfikować inne potrzebne ważne aktualizacje sterownika. Jeśli nie wiesz, czy ten sterownik/aktualizacja ma zastosowanie do Twojego systemu, kliknij poniższy link. Narzędzie Intel® DSA dostarczy niezbędnych wskazówek i zaktualizuje aplikację do najnowszej dostępnej wersji.

Rozpocznij dzięki narzędziu Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA).

Aby uzyskać więcej informacji lub wsparcia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Intel.