Intel® Optane™ komunikat o błędzie aplikacji do zarządzania pamięcią masową i pamięcią wraz z przyspieszeniem systemu pamięci lub woluminem RAID

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000032174

21-04-2021

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędzie, które mogą pojawiać się w aplikacji do zarządzania pamięcią masową i pamięcią Intel® Optane™ podczas korzystania ze sterowników Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 16.x.

Uwaga
 • Podczas instalacji aplikacji do zarządzania Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store* zainstalowana jest jedynie aplikacja. Sterownik nie zostanie zainstalowany ani zaktualizowany.
 • Jeśli wyświetlanych błędów w powiadomieniach "Toast" lub Centrum akcji nie opisano poniżej, przeczytaj o ogólnych błędach.

Te komunikaty o błędzie można napotkać podczas próby włączenia przyspieszenia systemu z Intel Optane pamięci.

User-added image

Komunikat o błędzieCo oznacza błąd i możliwe rozwiązania

Próbujesz włączyć przyspieszenie systemu i zobaczysz:

User-added image

Dzięki Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową moduł pamięci Intel® Optane™ pamięci nie może zawierać żadnych danych użytkownika, nawet danych na partycji GPT.

Przed włączeniem przyspieszenia systemu moduł ten musi być "insercyjna". Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu ich przyspieszenia.
 1. Naciśnij klawisz Windows+ klucze r, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz diskpart i naciśnij ok.
 3. Naciśnij klawisz Tak w wierszu polecenia Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz list disk.. Zwróć uwagę na * obok modułu w kolumnie GPT.
 5. Wybierz dysk, który zostanie niewtajemnicjalizowany (moduł), wpisując select disk .
 6. Wpisz clean.
 7. Wpisz list disk ponownie. Zauważ, że * już tam nie ma.

Przejdź do włączenia przyspieszenia systemu w aplikacji

Próbujesz włączyć przyspieszenie systemu i zobaczysz:

User-added image

Moduł pamięci Intel® Optane™ może zawierać metadane z poprzedniej instalacji.

Metadane te należy usunąć, zanim system może połączyć moduł z innym napędem.

Opcja 1
 1. W zakładce Zarządzanie zlokalizuj i kliknij lewym przyciskiem myszy moduł na liście dysków.
 2. Może być opcja "Wyczyść metadane", kliknij to lewym przyciskiem myszy.
Opcja 2
 1. W systemie BIOS zlokalizuj menu Intel® Rapid Storage Technology (dokładną lokalizację znajdziesz w podręczniku użytkownika płyty głównej producenta).
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy moduł na listę.
 3. W zależności od systemu BIOS wyczyszczenie metadanych powinno być jedną z następujących opcji:
  1. Resetuj metadane
  2. Konwertowanie do non-RAID
  3. Usuń/usuń dane RAID
  4. Resetuj do non-Optane

Przejdź do włączenia przyspieszenia systemu w aplikacji

Te komunikaty o błędzie można napotkać podczas próby utworzenia woluminu macierzy RAID lub zarządzania nim (nie związanych z Intel® Optane™ pamięcią).

User-added image

Komunikat o błędzieCo oznacza błąd i możliwe rozwiązania

Próbujesz stworzyć wolumin RAID w zakładce Stwórz wolumin i zobaczysz to:

User-added image

Dzięki Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową żaden z dysków, które zostały wybrane jako część woluminu RAID, nie może zawierać żadnych danych użytkownika, nawet danych na partycji GPT.

Aby wolumin można było utworzyć, należy "wyczyścić" wszystkie dyski. Poniżej po czym opisano poniżej, jak to zrobić.

 1. Naciśnij klawisz Windows+ klucze r, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz diskpart i naciśnij OK.
 3. Naciśnij klawisz Tak w wierszu polecenia Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz list disk. opcję * obok dowolnego dysku, który chcesz wybrać dla woluminu macierzy RAID w kolumnie GPT.
 5. Wybierz dysk, który zostanie niewtajemnicjowany, wpisując select disk .
 6. Wpisz clean.
 7. Wpisz list disk ponownie. Zauważ, że * już tam nie ma.
 8. Powtórz dla dowolnych dodatkowych dysków.

Przejdź do tworzenia woluminu RAID w aplikacji.

Próbujesz usunąć wolumin RAID z zakładki Zarządzaj i zobaczysz:

User-added image

Dzięki Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową żaden z dysków, które są częścią woluminu RAID wybranego do usunięcia, nie może zawierać żadnych danych użytkownika, nawet danych na partycji GPT.

Aby wolumin można usunąć, należy "usunąć" wszystkie dyski. Zobacz poniżej, jak to zrobić.

 1. Naciśnij klawisz Windows+ klucze r, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz diskpart i naciśnij ok.
 3. Naciśnij klawisz Tak w wierszu polecenia Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz list disk. Zauważ* obok dowolnego dysku, który chcesz wybrać dla woluminu macierzy RAID w kolumnie GPT.
 5. Wybierz dysk, który zostanie niewtajemnicjowany, wpisując select disk .
 6. Wpisz clean.
 7. Wpisz list disk ponownie. Zauważ, że * już tam nie ma.
 8. Powtórz dla dowolnych dodatkowych dysków.

Kontynuuj usuwanie woluminu macierzy RAID w aplikacji.

W zakładce Zarządzanie próbujesz oznaczyć dysk jako zapasowy i zobaczysz to:

User-added image

Dzięki aplikacji Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową dyski, które zostały wybrane jako Oznaczone jako zamienne, nie mogą zawierać żadnych danych użytkownika, nawet danych na partycji GPT.

Aby dyski zostały oznaczone jako zamienne, należy je "wyczyścić". Zapoznaj się z poniższymi informacjami jak to zrobić.

 1. Naciśnij klawisz Windows+ klucze r, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz diskpart i naciśnij ok.
 3. Naciśnij klawisz Tak w wierszu polecenia Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz list disk. Zauważ* obok dowolnego dysku, który chcesz wybrać w kolumnie GPT.
 5. Wybierz dysk, który zostanie niewtajemnicjowany, wpisując select disk .
 6. Wpisz clean.
 7. Wpisz list disk ponownie. Zauważ, że * już tam nie ma.
 8. Powtórz dla dowolnych dodatkowych dysków.

Oznacz jako zapasowe dyski, których chcesz.

Próbujesz dodać dysk do tablicy w zakładce Zarządzaj i zobaczysz to:

User-added image

Dzięki aplikacji Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową dyski, które zostały wybrane do dodania do tablicy, nie mogą zawierać żadnych danych użytkownika, nawet danych na partycji GPT.

Aby można było dodać dyski, należy je "wyczyścić". Poniżej podano, jak to zrobić.
 1. Naciśnij klawisz Windows+ klucze r, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz diskpart i naciśnij ok.
 3. Naciśnij klawisz Tak w wierszu polecenia Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz list disk. Zauważ* obok dowolnego dysku, który chcesz wybrać w kolumnie GPT.
 5. Wybierz dysk, który zostanie niewtajemnicjowany, wpisując select disk .
 6. Wpisz clean.
 7. Wpisz list disk ponownie. Zauważ, że * już tam nie ma.
 8. Powtórz dla dowolnych dodatkowych dysków.

Przejdź do dodatku do Tablicy.

Podobne tematy
Czym jest interfejs użytkownika do zarządzania Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową?
Kody błędów i komunikaty przy jednoczesnym włączeniu i wyłączeniu pamięci Intel® Optane™ pamięci
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel